Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
3  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2697 [Kaart van Rijnland met intekening van twee afsluitdijken in het IJ voor de havens van Amsterdam], circa 1828
Beschrijving:
[Kaart van Rijnland met intekening van twee afsluitdijken in het IJ voor de havens van Amsterdam]
Datering:
circa 1828
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Waarschijnlijk van de hand van P. de Leeuw op grond van brief van 17-04-1828. - Schaalstok van 1600 roede = 217 mm. - Afsluitdijken zijn ingetekend op gedeelten van de aaneengehechte bladen 2 en 3 van de kaart van Rijnland door Jan Jansz. Dou en Steven van Broeckhuysen, 2e herziene uitgave 1746 door Melchior Bolstra. - Bijlage bij: waarschijnlijk een brief van de toeziener te Halfweg P. de Leeuw van 17-04-1828 waarin hij antwoordt op vragen over de door de gemeente Amsterdam aan te leggen afsluitdijken in het IJ voor de havens, waarbij de westelijke dijk zal worden aangesloten op de Spaarndammerdijk
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
25x24 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2698 [Dwarsprofiel van een aan te leggen afsluitdijk voor de havens van Amsterdam], circa 1828
Beschrijving:
[Dwarsprofiel van een aan te leggen afsluitdijk voor de havens van Amsterdam]
Datering:
circa 1828
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Waarschijnlijk van de hand van P. de Leeuw op grond van brief van 17-04-1828. - Schaal gebaseerd op 96 duim = 217 mm. - Bijlage bij: waarschijnlijk een brief van de toeziener te Halfweg P. de Leeuw waarin hij antwoordt op vragen over de door de gemeente Amsterdam aan te leggen afsluitdijken in het IJ voor de havens, waarbij de westelijke dijk zal worden aangesloten op de Spaarndammerdijk
Vorm:
1 profieltekening
Schaal:
circa 1:85
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
17x37 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2699 [Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten], 1835
Beschrijving:
[Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten]
Datering:
1835
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 roede = 175 mm. - Noordoost boven. - Bevat notitie over de opmetingen. - Bijlage bij: rapport van de opziener te Halfweg P. de Leeuw van 28-08-1835 waarin hij advies uitbrengt over de huurprijs en op termijn verkoopprijs van een gedeelte van de Spaarndammerdijk met buitendijks land in de Overbrakerbuitenpolder, in eigendom bij Rijnland en te huur gevraagd door de gemeente Amsterdam. Een en ander houdt verband met de doorsnijding van het eigendom door de nieuw aangelgde afsluitdijk van de havens van Amsterdam
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: