Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Hofambachtx
beacon
38  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0525 [Schetskaart van het IJ vóór Spaarndam en het eiland Ruigoord, met dieptepeilingen], 1800
Beschrijving:
[Schetskaart van het IJ vóór Spaarndam en het eiland Ruigoord, met dieptepeilingen]
Datering:
1800
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 85 mm. - Zuidzuidoosten boven. - Bevat situatie van het IJ en het Noorder Spaarne, met het verloop van de Spaarndammerdijk en IJdijk. Dieptepeilingen van het IJ verricht tussen verschillende plaatsen. - Bevat twee notities: a) betreffende metingen van het Noorder Spaarne, gemeten op 4 september 1800, met peilingen gerekend op 30 duim beneden het Amsterdams Peil, b) betreffende metingen van het IJ, gemeten op 9 september 1800, met peilingen gerekend beneden het Amsterdams Peil.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:11.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
66,5 x 102 cm
Oud nummer:
B 61
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0348 [Situatiekaart van de regio tussen Haarlem en het IJ], 1838
Beschrijving:
[Situatiekaart van de regio tussen Haarlem en het IJ]
Datering:
1838
Bijzonderheden:
Westen nagenoeg boven. - Bevat weergave van de regio tussen Haarlem en het IJ, en van Spaarnwoude tot aan de duinen. Tussenliggende dorpen, gebouwen, watergangen, wegen en polders zijn weergegeven.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Lithografie
Formaat:
59 x 32 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0526 [Schetskaart van het gedeelte van het IJ benoorden Spaarndam en rond het eiland Ruigoord, met die..., 1800
Beschrijving:
[Schetskaart van het gedeelte van het IJ benoorden Spaarndam en rond het eiland Ruigoord, met dieptepeilingen]
Datering:
1800
Bijzonderheden:
Schaalstok van circa 125 roeden = 85 mm. - Zuidzuidoosten boven. - Bevat situatie van het IJ, met het verloop van de IJdijk. Dieptepeilingen van het IJ verricht tussen verschillende plaatsen. - Bevat notitie betreffende de dieptepeilingen van het IJ, gemeten op 9 september 1800, met peilingen gerekend beneden het Amsterdams Peil.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
67 x 102 cm
Oud nummer:
B 62
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1409 [Kaart van de buitendijkse landen aan de Spaarndammerdijk, gelegen in de Haarlemmerliede], 1839
Beschrijving:
[Kaart van de buitendijkse landen aan de Spaarndammerdijk, gelegen in de Haarlemmerliede]
Datering:
1839
Vervaardiger:
Hall, J.J. van
Bijzonderheden:
Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van enkele landen grenzende aan de Spaarndammerdijk, met aanduiding van een te ontgronden gedeelte van de percelen 1a en 1b (weergegeven in het grijze vlak). - Bevat opschriften van de bewaarder der hypotheken en de landmeter van het kadaster. - Gekopieerd naar het kadaster van de gemeente Haarlemmerliede. - Behoort bij stukken betreffende de uitaarding van een stuk gras en rietland aan het IJ nabij de Inlaagpolder, 1838-1839.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 25 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: