Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
3  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3261 Profil van den Slooter Weg : Profil van den Osdorper Weg, 1837
Beschrijving:
Profil van den Slooter Weg : Profil van den Osdorper Weg
Datering:
1837
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 11 el = 165 mm. - Bijlage bij: rapport van 31-03-1837 van opziener Pieter de Leeuw aan de administrateurs van de Osdorper kraggen en wegen tussen de Haarlemmerweg en het dorp Sloten over herstel van de oeverbescherming en het dijklichaam van de Osdorper , Slimme en Sloterweg. De oeverbescherming langs bovengenoemde wegen was in zijn geheel weggevaagd en de wegen zelf waren op diverse plaatsen weggeslagen als gevolg van een 'orkaan' op 29- 11-1836 en een zware storm van 23 op 24-02-1837. - Verso: twee van de vier dwarsprofielen. - Een in het rapport vermelde situatiekaart is niet aangetroffen
Vorm:
1 blad met 2 profieltekeningen
Schaal:
circa 1:65
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41x33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3262 Profil van den Osdorper Weg : Profil van den Slooter Weg, 1837
Beschrijving:
Profil van den Osdorper Weg : Profil van den Slooter Weg
Datering:
1837
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 12 el = 180 mm en van 11 el = 165 mm. - Bijlage bij: rapport van 31-03-1837 van opziener Pieter de Leeuw aan de administrateurs van de Osdorper kraggen en wegen tussen de Haarlemmerweg en het dorp Sloten over herstel van de oeverbescherming en het dijklichaam van de Osdorper , Slimme en Sloterweg. De oeverbescherming langs bovengenoemde wegen was in zijn geheel weggevaagd en de wegen zelf waren op diverse plaatsen weggeslagen als gevolg van een 'orkaan' op 29- 11-1836 en een zware storm van 23 op 24-02-1837. - Een in het rapport vermelde situatiekaart is niet aangetroffen
Vorm:
1 blad met 2 profieltekeningen
Schaal:
circa 1:65
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41x33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2699 [Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten], 1835
Beschrijving:
[Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten]
Datering:
1835
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 roede = 175 mm. - Noordoost boven. - Bevat notitie over de opmetingen. - Bijlage bij: rapport van de opziener te Halfweg P. de Leeuw van 28-08-1835 waarin hij advies uitbrengt over de huurprijs en op termijn verkoopprijs van een gedeelte van de Spaarndammerdijk met buitendijks land in de Overbrakerbuitenpolder, in eigendom bij Rijnland en te huur gevraagd door de gemeente Amsterdam. Een en ander houdt verband met de doorsnijding van het eigendom door de nieuw aangelgde afsluitdijk van de havens van Amsterdam
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: