Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Assendelftx
beacon
5 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0530 Kaart van het IJ voor Spaarndam waarop gebragt zijn de peilingen van de diepten van het IJ voor d..., 1848
Beschrijving:
Kaart van het IJ voor Spaarndam waarop gebragt zijn de peilingen van de diepten van het IJ voor de sluizen aldaar
Datering:
1848
Vervaardiger:
Campen, Pieter van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 ellen = 160 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat situatie van het Wijkermeer en het IJ. Omliggende gemeenten zijn op de kaart aangeduid. - Bevat notitie betreffende de verrichte metingen, die zijn gedaan om de 10 ellen tot op de vaste bagger- of kleibodem en uitgedrukt in duimen beneden het Amsterdams Peil. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
89 x 101 cm
Oud nummer:
B 36
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0529 Kaart van het Y voor Spaarndam waarop gebragt zyn de peilingen van de diepten van het Y voor de s..., 1848
Beschrijving:
Kaart van het Y voor Spaarndam waarop gebragt zyn de peilingen van de diepten van het Y voor de sluizen aldaar
Datering:
1848
Vervaardiger:
Campen, Pieter van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 ellen = 160 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat situatie van het Wijkermeer en het IJ. Omliggende gemeenten zijn op de kaart aangeduid. - Bevat notitie betreffende de verrichte metingen, die zijn gedaan om de 10 ellen tot op de vaste bagger- of kleibodem en uitgedrukt in duimen beneden het Amsterdams Peil. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
91 x 102 cm
Oud nummer:
B 36
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0526 [Schetskaart van het gedeelte van het IJ benoorden Spaarndam en rond het eiland Ruigoord, met die..., 1800
Beschrijving:
[Schetskaart van het gedeelte van het IJ benoorden Spaarndam en rond het eiland Ruigoord, met dieptepeilingen]
Datering:
1800
Bijzonderheden:
Schaalstok van circa 125 roeden = 85 mm. - Zuidzuidoosten boven. - Bevat situatie van het IJ, met het verloop van de IJdijk. Dieptepeilingen van het IJ verricht tussen verschillende plaatsen. - Bevat notitie betreffende de dieptepeilingen van het IJ, gemeten op 9 september 1800, met peilingen gerekend beneden het Amsterdams Peil.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
67 x 102 cm
Oud nummer:
B 62
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1983 [Kaart met ontwerp voor een veen- en droogmakerij ten oosten van Assendelft], circa 1784
Beschrijving:
[Kaart met ontwerp voor een veen- en droogmakerij ten oosten van Assendelft]
Datering:
circa 1784
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 96 mm. - Oosten nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de ban van Assendelft, met ontwerp voor een veen- en droogmakerij ten oosten van Assendelft (later de Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft). Met gele kleur is de ontworpen ringdijk aangeduid. In- en omliggende wegen, watergangen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat een aanhangsel, met opschrift 'tot de huys erven dorp van Hazerswoude'.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:31.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 45 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: