Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Nijmegenx
beacon
4  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3186 1745
Datering:
1745
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1801 Copij uijt de kaart van Passevan van ontrent den jaare 1700 en daar verder op afgeteekent calkula..., 1751
Beschrijving:
Copij uijt de kaart van Passevan van ontrent den jaare 1700 en daar verder op afgeteekent calkula, afloop vande Waal ontrent Nijmegen 1750
Datering:
1751
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Oosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Waal bij Nijmegen, met aanduiding van het verloop van de oevers in 1700 en 1750. Op de kaart worden de in- en omliggende kunstwerken aangeduid, evenals de inliggende zandwallen. - Bevat notitie betreffende de zandwal in de Waal bij Nijmegen en de mogelijke verlanding van de rivier op deze plek. - Gekopieerd naar een kaart van Gerard of Peter Passavant, beide landmeters in dienst van de provincie Gelderland, uit 1700. - Verso: Figurative kaert vande Waal ontrent Nijmeegen copij uijt Passevan, ontr. 1700. Calkulo op afgeteekent de loop der Waal Octob. 1750. Overgegeeven. Kaart Figuratieff vande Waal voor en boven Nijmegen, met de Sant Plaet aangelegde Kribbens a en b daar teegens over en Project kribbens ter bevordering van een Verbeeterde Loop der Waal Voor Nijmegen, door Melchior Bolstra aan raad van Staten met een Verbaal, Maert 1751.
Vorm:
1 situatietekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1823 Kaart van de rivieren de Boven Rijn, de Waal, de Merwede, de Oude en een gedeelte van de Nieuwe M..., 1830
Beschrijving:
Kaart van de rivieren de Boven Rijn, de Waal, de Merwede, de Oude en een gedeelte van de Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle : [Nijmegen]
Datering:
1830
Vervaardiger:
Goudriaan, Bernardus Hermanus
Bijzonderheden:
Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de Waal vanaf Ooij tot aan Weurt, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken. - Bevat notitie betreffende de verrichte metingen. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Het kaartblad maakt onderdeel uit van een verzameling van kaarten betreffende het verloop van de Boven-Rijn, de Waal, de Merwede en de Oude- en Nieuwe-Maas, lopende van Lobith tot en met Brielle, die tussen 1830 en 1835 werd vervaardigd door verschillende cartografen onder leiding van Bernardus Hermanus Goudriaan, hoofdingenieur bij de Algemene Dienst van de Waterstaat. - Blad no. 3. - De kaart bestaat oorspronkelijk uit twintig bladen en twee supplementaire bladen. In deze editie ontbreekt blad 17.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
59 x 88 cm
Drukker:
Directie der Militaire Verkenningen
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2024 Kaart van den ingang van het Pannerdense Canaal en van de rivier de Waal boven en beneeden hetzel..., circa 1751
Beschrijving:
Kaart van den ingang van het Pannerdense Canaal en van de rivier de Waal boven en beneeden hetzelve met de voorgestelde projecten en aangelegde werken
Datering:
circa 1751
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 300 roeden = 114 mm. - Noordnoordoosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivier de Waal, nabij de monding van het Pannerdensch Kanaal bij de Sterreschans, met aanduiding van de inliggende ondiepten. Op de kaart is de toenemende verzanding van de rivier onder andere weergegeven aan de hand van het voormalige verloop van de rivieroevers. In- en omliggende watergangen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat verbaal met uitleg over de geprojecteerde rivierwerken (aangeduid met de letters a-c).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 83 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: