Uw zoekacties: Caerte van de dorpe van Sparendamme alsoe hetselve jegenwoor...

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0678 Caerte van de dorpe van Sparendamme alsoe hetselve jegenwoordigh gelegen is ende met sijne huijse..., 1627
Beschrijving:
Caerte van de dorpe van Sparendamme alsoe hetselve jegenwoordigh gelegen is ende met sijne huijsen betimmert staet
Datering:
1627
Vervaardiger:
Bruijn, Adriaen de; Bilderbeeck, Pieter Henricxzoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 25 roeden = 131 mm. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van alle huizen langs de Spaarndammerdijk onder Spaarndam en Spaarnwoude, de huizen zijn genummerd van 1-78 en de sluizen zijn gemerkt van A-L. - Bijlage bij: declaratie van de landmeters Ardriaen de Bruijn en Pieter van Bilderbeeck over 1627 wegens gemaakte kosten voor het opmeten en in kaart brengen van de erven en huizen in Spaarndam en voor een klein deel in Spaarnwoude, de Spaarndammerdijk, de sluizen, de Kolk, etc. - Behoort bij stukken betreffende een proces gevoerd tussen Claas Adriaensz. met consorten en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland inzake ongeoorloofd verkopen van gebouwen staande op grond van het hoogheemraadschap ingevolge de keur van Rijnland van 5 januari 1621 (zie ook: OAR, 7290c). - Beschreven in: Rijnland in de kaart gekeken / R. van Iterson, pp 22-23.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
61 x 105 cm
Oud nummer:
B 7
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: