Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
8  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2910 Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : doorsnede van het noorder havenhoofd : doorsnede van h..., 1853
Beschrijving:
Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : doorsnede van het noorder havenhoofd : doorsnede van het eind der havenhoofden : doorsnede der zeebrekers : plan der hoofden van boven gezien tot op de laag water lijn
Datering:
1853
Vervaardiger:
Croker, Bland W.; Burn, Charles
Graveur/etser/lithograaf:
Th. Bruggemann
Bijzonderheden:
Schaalstok van 21 ellen = 103 mm. - Bevat vier dwarsdoorsneden en vier bovenaanzichten van de te maken havenhoofden en zeebrekers in de ontworpen haven gelegen in de Noordzee, nabij Velsen. - Bijlage bij: Noord-Zee haven en kanaal voor Amsterdam : memoriën behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd / C. Hartsen, J. van Lennep, J.G. Jäger, Bland W. Croker, C. Burn. - Plaat no. 5.
Vorm:
4 profieltekeningen en 4 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Lithografie
Formaat:
36 x 71 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2908 Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : ontworpen dijk in het IJ door spoorwagons gestort : on..., 1853
Beschrijving:
Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : ontworpen dijk in het IJ door spoorwagons gestort : ontworpen kapitale dijk met rijs- en zinkwerk : ontworpen dijk op bestaande gronden : ontworpen hoofd voor waterkeeringen bij en beoosten Amsterdam
Datering:
1853
Vervaardiger:
Croker, Bland W.; Burn, Charles
Graveur/etser/lithograaf:
Th. Bruggemann
Bijzonderheden:
Schaalstok van 21 ellen = 103 mm. - Bevat drie dwarsprofielen van enkele te maken dijken en een dwarsprofiel en bovenaanzicht van een te maken hoofd, ten behoeve van de inpoldering van het IJ. - Bijlage bij: Noord-Zee haven en kanaal voor Amsterdam : memoriën behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd / C. Hartsen, J. van Lennep, J.G. Jäger, Bland W. Croker, C. Burn. - Plaat no. 3.
Vorm:
4 profieltekeningen en 1 aanzichttekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Lithografie
Formaat:
36 x 71 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2907 Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : profillen van het ontworpen kanaal, 1853
Beschrijving:
Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : profillen van het ontworpen kanaal
Datering:
1853
Vervaardiger:
Croker, Bland W.; Burn, Charles
Graveur/etser/lithograaf:
Th. Bruggemann
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 ellen = 108 mm. - Bevat negen profieltekeningen van het te graven Noordzeekanaal, met aanduiding van de secties A-F. In de grijze profieltekeningen worden de werkzaamheden uiteengezet. - Bijlage bij: Noord-Zee haven en kanaal voor Amsterdam : memoriën behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd / C. Hartsen, J. van Lennep, J.G. Jäger, Bland W. Croker, C. Burn. - Plaat no. 2.
Vorm:
9 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:1.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
36 x 72 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2099 [Kaart van de Mooie Nel onder Haarlemmerliede], 1656
Beschrijving:
[Kaart van de Mooie Nel onder Haarlemmerliede]
Datering:
1656
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Westen boven. - Bevat weergave van een inham van de Mooie Nel, gelegen ten noorden van het huis van Teunis Engelsz. Op de kaart zijn met potlood enkele aanvullingen aangebracht. - Bijlage bij: verzoekschrift van Andries van der Horn, burgemeester van Haarlem, betreffende demping van een inham aan de Mooie Nel (vergunning van 25 augustus 1656).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: