Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Rivierenx
beacon
655  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0671 Kaart van de Hollandse IJssel bij Gouda, 1902
Beschrijving:
Kaart van de Hollandse IJssel bij Gouda
Datering:
1902
Bijzonderheden:
Met vermelding waterstanden van de Hollandse IJssel betrekkelijk N.A.P. over de periode 1866-1900 en tabel driehoeksmeting
Schaal:
1:2500
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
61 x 90,5 cm
Oud nummer:
R 121
Uitgever:
Topographische inrichting
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0288 [Kaart van de situatie van de erven langs de gedempte sloot nabij de Aarbrug onder Aarlanderveen], 1779
Beschrijving:
[Kaart van de situatie van de erven langs de gedempte sloot nabij de Aarbrug onder Aarlanderveen]
Datering:
1779
Vervaardiger:
Campen, Pieter van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 279 mm. - Oosten nagenoeg boven. - Bevat plattegrond van het huis en erf van Cornelis van Ommen en weergave van de omgeving. - Bevat mededeling betreffende de omstreden omheining in cartouche. - Bevat afmetingen gemaakt met potlood.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:135
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 31,5 cm
Oud nummer:
R 110
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0290 [Schetskaart van de ontworpen bochtafsnijding in de Kromme Aar], 1824
Beschrijving:
[Schetskaart van de ontworpen bochtafsnijding in de Kromme Aar]
Datering:
1824
Bijzonderheden:
Bevat ontwerp voor het nieuwe kanaal en bijbehorende dijken door de Zuid- en Noordeinderpolder. - Bevat weergave van omliggende kunstwerken en wegen. - Bevat notitie gemaakt met potlood over de Galgmolen, die in 1871 werd vervangen door stoomgemaal Neptunus. - Behoort bij het schrijven van de gemeenteraad van Aarlanderveen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 13 juli 1824.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:15.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
38 x 27,5 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0793 Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet, 1861
Beschrijving:
Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet
Datering:
1861
Vervaardiger:
Geus, G.A. de; Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat situatietekening, profieltekeningen van de Rijn en de Korte Vliet, twee aanzichttekeningen en een plattegrond van een sluis met twee openingen, een aanzichttekening en plattegrond van een houten draaibrug en een aanzichttekening en plattegrond van een houten vaste brug met stenen hoofden. - De in de profieltekeningen met blauw aangegeven vlakken geven de wateringen aan en de met geel aangegeven vlakken de te vergraven gronden. - Behoort bij de memorie over de verruiming van de Rijn en van de Waddinger of Korte Vliet in verband met een tegemoetkoming in de peilbemaling van de hoofdopzichter van Rijnland Jan Kros d.d. 6 november 1861. In kaart gebragt en geteekend, deels naar verstrekte stukken door den hoofdopzigter en overigens naar eigene opneming, peiling of ontwerp, door den opzigter van Rijnland te Leiden in de jare 1861. G.A. de Geus
Vorm:
1 situatietekening, 35 profieltekeningen, 4 aanzichttekeningen en 3 plattegronden op 1 blad
Schaal:
1:2.500 (situatie) en 1:100 (profielen)
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
88 x 200 cm
Oud nummer:
R 62
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen: