Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
16  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2104 [Kaart van de Heereweg bij het kindertehuis van Overveen onder Bloemendaal], 1698
Beschrijving:
[Kaart van de Heereweg bij het kindertehuis van Overveen onder Bloemendaal]
Datering:
1698
Vervaardiger:
Roos, François de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 4 roeden = 95 mm. - Noordwesten boven. - Toegeschreven aan François de Roos op grond van handschrift. - Bevat weergave van een vuilnisbak tegenover het kindertehuis van Overveen bij de ingang van het "Geestelijk Comptoir" van Haarlem. Van de vuilnisbak zijn de afmetingen bijgeschreven. - Bijlage bij: verzoekschrift van de regenten van het kindertehuis van Overveen, Aelbertsbergh (Bloemendaal), Tetterode en Vogelenzang betreffende ingebruikname van een vuilnisbak in plaats van een losse afvalhoop (vergunning van 11 augustus 1698). - Verso: Fiat ut petitur.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:160
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2148 [Plattegronden van een huis en erf aan de Hoge Rijndijk onder Alphen aan den Rijn], 1752
Beschrijving:
[Plattegronden van een huis en erf aan de Hoge Rijndijk onder Alphen aan den Rijn]
Datering:
1752
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 36 voeten = 118 mm. - Oosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat verschillende weergaven van een perceel met een tuin en een speelhuisje, met aanduiding van enkele werkzaamheden (aangeduid met de letters A-H). - Bevat verbaal van de landmeter betreffende de werken. - Bijlage bij: verzoekschrift van Joannes Lagendaal Isaäkszoon betreffende reparaties aan een oude muur, een beschoeiing, een speel- en een schuitenhuisje, het plaatsen van palen op de Hoge Rijndijk, enz. (vergunning 2 september 1751).
Vorm:
2 plattegronden op 1 blad
Schaal:
circa 1:95
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2214 [Plattegrond van de wegzijde van de buitenplaats Treslong onder Hillegom], 1769
Beschrijving:
[Plattegrond van de wegzijde van de buitenplaats Treslong onder Hillegom]
Datering:
1769
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op schatting breedte weg. - Oosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van de toegangsweg naar de buitenplaats Treslong. - Bijlage bij: verzoekschrift van G.A. van den Ende, eigenaar van Treslong, betreffende het zetten van vier stenen palen aan weerszijden van de ingang van Treslong, het rooien en planten van bomen, enz. (vergunning van 11 november 1769).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x17 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2202 Kaart en rapport van een gedaene inspectie op het versoek van Pieter v. Weetering casteleijn int ..., 1767
Beschrijving:
Kaart en rapport van een gedaene inspectie op het versoek van Pieter v. Weetering casteleijn int Wapen v. Vriesland te Hillegom, tot het uijtroeien van twee bomen staande voor zijn gemelde huijs aan de Straetweg in het dorp Hillegom, en een coepeltje van 12 vt. buijten de raeijeng van zijn huijs in de plaetze doen zetten, 1767
Datering:
1767
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 7 roeden = 134 mm. - Bevat weergave van enkele huizen en gebouwen gelegen langs de Heereweg te Hillegom, met aanduiding van twee te rooien bomen (aangeduid met de letter a) en met ontwerp voor het bouwen van een koepeltje (aangeduid met de letter b) nabij de herberg 'In 't Wapen van Vriesland'. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Pieter van Wetering, kastelein van de herberg, betreffende het rooien van twee bomen en de bouw van een koepeltje op de vrijgekomen plaats (vergunning van 7 maart 1767). - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: