Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
19  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1581 [Kaart van de Heerenweg tussen Haarlem en Hillegom vanaf de Houtpoort langs de hofsteden Westerhout , 1717
Beschrijving:
[Kaart van de Heerenweg tussen Haarlem en Hillegom vanaf de Houtpoort langs de hofsteden Westerhout en Spruitenbosch te Heemstede]
Datering:
1717
Vervaardiger:
Velsen, Anthony
Bijzonderheden:
Schaalstok van 20 roeden = 125 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van het verloop van een gedeelte van de Heerweg tussen Haarlem en Hillegom in Heemstede, met aanduiding van de omliggende beplanting en hofsteden. - Behoort bij een verbaal van landmeter Anthony Velsen betreffende het kappen van bomen langs de Heerenweg d.d. 8 oktober 1717 (zie ook: OAR, 4618).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:600
Techniek:
Handschrift
Formaat:
35 x 50 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2071 [Kaart van een erf met opstallen aan de Oude Rijn onder Alphen aan den Rijn], 1737
Beschrijving:
[Kaart van een erf met opstallen aan de Oude Rijn onder Alphen aan den Rijn]
Datering:
1737
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 60 voeten = 83 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van een perceel in eigendom van Cornelis van Bemmel, gelegen tussen de Hoge Rijndijk en de Oude Rijn, met ontwerp voor het plaatsen van een beschoeiing (aangeduid met de letters A-D). Op de kaart zijn op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Cornelis van Bemmel betreffende het maken van een beschoeiing voor een te bouwen zomerhuisje, de bouw van een turfschuur, het zetten van een hek en het planten van bomen op de Hoge Rijndijk (vergunning van 20 december 1738).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:230
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2142 [Plattegrond van de buitenplaats Dijkzicht onder Leiderdorp], 1749
Beschrijving:
[Plattegrond van de buitenplaats Dijkzicht onder Leiderdorp]
Datering:
1749
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 24 voeten = 43 mm. - Noordoosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van buitenplaats Dijkzicht gelegen tussen de Lage Rijndijk en de Oude Rijn nabij de uitmonding van de Does. Op de kaart zijn op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Betreft hetzelfde project als bij kaart A-2141. - Bijlage bij: verzoekschrift van de kinderen van Jacobus le Boeuff betreffende het recht maken van de weg, het planten van 4 rijen bomen op de Lage Rijndijk, afbraak van een huis en andere opstallen, enz. (vergunning van 19 april 1749).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:180
Techniek:
Handschrift
Formaat:
22 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2214 [Plattegrond van de wegzijde van de buitenplaats Treslong onder Hillegom], 1769
Beschrijving:
[Plattegrond van de wegzijde van de buitenplaats Treslong onder Hillegom]
Datering:
1769
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op schatting breedte weg. - Oosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van de toegangsweg naar de buitenplaats Treslong. - Bijlage bij: verzoekschrift van G.A. van den Ende, eigenaar van Treslong, betreffende het zetten van vier stenen palen aan weerszijden van de ingang van Treslong, het rooien en planten van bomen, enz. (vergunning van 11 november 1769).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x17 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: