Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Stuwenx
beacon
2  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2692 [Dwarsprofiel van een haspel bij een sluis in de Drecht op de landscheiding van Rijnland en Amste..., circa 1566
Beschrijving:
[Dwarsprofiel van een haspel bij een sluis in de Drecht op de landscheiding van Rijnland en Amstelland]
Datering:
circa 1566
Bijzonderheden:
De tekening staat op de achterzijde van tekening A-2691 en hoort waarschijnlijk bij een plan voor het maken van een sluis bij de Bilderdam, alhoewel deze werd aangetroffen bij stukken betreffende de bouw van een nieuwe sluis bij Gouwsluis te Alphen. Dit valt op te maken uit een vermelding op de tekening (A-2691) van de breedte van de Drecht ter hoogte van de woning van Pieter Bicker op de landscheiding van Rijnland en Amstelland. Deze suggestie lijkt bevestigd te worden in een rapport van 23-08-1566 (OAR inventarisnummer 1339b) over de openingen in de oostelijke landscheiding. Aan het einde wordt aanbevolen wederom een kolk met twee verlaten maken in de Bilderdam. Op kaart A-0086 uit 1567 is evenwel niets van dien aard te zien. - Schaal gebaseerd dikte as: 18 duim = 10 mm. - Bijlage bij: stukken betreffende de bouw van een nieuwe sluis te Gouwesluis, 1561 1566
Vorm:
1 profieltekening
Schaal:
circa 1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30x42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2818 [Kaart van enige percelen land ten zuiden van de Zeestraat in Noordwijk], 1841
Beschrijving:
[Kaart van enige percelen land ten zuiden van de Zeestraat in Noordwijk]
Datering:
1841
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op schatting. - West boven. - Bevat aanduidingen voor dammen, duikers en stuwtjes. - Bijlage bij: rapport van 07-08-1841 van de opziener/landmeter Jan Kros over een geschil tussen Mees Alkemade en Limbeek, eigenaar van de buitenplaats Vinkeveld, over het peil van de scheisloot tussen hun beider grondbezit in relatie met de afwatering van de hoger gelegen duinen daaraangrenzend
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
20x33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: