Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Paalwerkenx
beacon
100  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0628 Tekening van de situatie van Rhijnlandsch sluisen op Halfwegen aan de zijde van de Haarlemmer Meir, 1799
Beschrijving:
Tekening van de situatie van Rhijnlandsch sluisen op Halfwegen aan de zijde van de Haarlemmer Meir
Datering:
1799
Vervaardiger:
Brunings, Christiaan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 15 roeden = 213 mm. - Zuiden boven. - Toegeschreven aan Christiaan Brunings op grond van handschrift. - Bevat weergave in potlood van paalwerk voor de Middelsluis. - Bevat tevens notities aangaande metingen bij de paalwerken en sluizen. - Bijlage bij: de plattegrond is hoogst waarschijnlijk gemaakt naar aanleiding van een rapport van 20 januari 1799 van Christiaan Brunings, opziener te Halfweg, betreffende voorzieningen om het kloppen van de deuren van de Middelsluis tegen te gaan, hetzij door paalwerken zoals voor de Oost- en Westsluis, hetzij door plaatsing van een stormdeur. - Verso: H.
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:275
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 51 cm
Oud nummer:
G 7a
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0629 Tekening van de situatie van Rhijnlands sluisen op Halfweg en aan de zijde van de Haarlemmer Meir, 1799
Beschrijving:
Tekening van de situatie van Rhijnlands sluisen op Halfweg en aan de zijde van de Haarlemmer Meir
Datering:
1799
Bijzonderheden:
Schaalstok van 15 roeden = 211 mm. - Zuiden boven. - Gekopieerd naar A-0628 van Christiaan Brunings door onbekende auteur. - Bevat notities aangaande metingen bij de paalwerken en sluizen. - Bijlage bij: de plattegrond is hoogst waarschijnlijk gemaakt naar aanleiding van een rapport van 20 januari 1799 van Christiaan Brunings, opziener te Halfweg, betreffende voorzieningen om het kloppen van de deuren van de Middelsluis tegen te gaan, hetzij door paalwerken zoals voor de Oost- en Westsluis, hetzij door plaatsing van een stormdeur.
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:275
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 50 cm
Oud nummer:
G 7b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0630 Bovenaanzicht en perspectivisch aanzicht van de sluizen te Halfweg aan de zijde van het IJ, 1810
Beschrijving:
Bovenaanzicht en perspectivisch aanzicht van de sluizen te Halfweg aan de zijde van het IJ
Datering:
1810
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 voet = 132 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de drie sluizen te Halfweg. Met de letter A is de verankering van heipalen in de vleugelmuur van de Westsluis weergegeven. - Bijlage bij: rapport van 24 mei 1810 van de directeur van de Katwijkse werken Simon Kros en de generaal-opziener Pieter de Leeuw over de staat van de sluizen te Halfweg. In het bijzonder het voorstel om over te gaan tot het heien van palen voor de vleugelmuren in geval van voortgaande ontzetting van die muren.
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 64 cm
Oud nummer:
G 8
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0683 Kaart Figuratief van een gedeelte van Spaarendam waar op de Groote, Woerder en Kolk sluijs, diene..., 1775
Beschrijving:
Kaart Figuratief van een gedeelte van Spaarendam waar op de Groote, Woerder en Kolk sluijs, dienende tot aanduijding van eenige vakken paal werken, die tot berging van de scheepen, en tot den in en uitvaart van de Groote sluijs bij vernieuwing van de Kolk sluijs, zoo int IJe als Spaaren nodig zoude weezen
Datering:
1775
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 155 mm. - Zuidwesten boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de sluizen en de omgeving van Spaarndam. Op de kaart zijn met groene stroken het concept voor de afdamming van de Kolksluis en met rode lijnen de te plaatsen paalwerken rondom de Grote Sluis ingetekend. Bevat dieptepeilingen van het Spaarne en het IJ. - Bijlage bij: rapport van 21 april 1775 van de toezieners Christiaan Brunings, Jan Engelman en de landmeter Melchior Bolstra en met aanvullingen van meester timmerman Joost Timmers over te maken voorzieningen voor drooglegging van de buiten en binnen Kolksluis ten behoeve van herstel van de sluis met een begroting. - Zie ook OAR inventarisnummer 7297. - Verso: beknopte titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
53 x 74 cm
Oud nummer:
E 5
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: