Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Wegen/padenx
beacon
383  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1366 Schetsteekening der wegen en voetpaden in de gemeente Oegstgeest, 1865
Beschrijving:
Schetsteekening der wegen en voetpaden in de gemeente Oegstgeest
Datering:
1865
Vervaardiger:
Dee, C.H.
Bijzonderheden:
Betreft een kopie. -De wegen welke door de opheffing van het ambacht Oegstgeest bij Rijnland in beheer en onderhoud zijn gekomen, zijn met rood zijn aangegeven
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
68 x 75,5 cm
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0355 [Kaart van de killen nabij de oever van de Grote Hazerswoudse plas], circa 1760
Beschrijving:
[Kaart van de killen nabij de oever van de Grote Hazerswoudse plas]
Datering:
circa 1760
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Zuiden boven. - Bevat weergave van de killen langs de oever van de Grote Hazerswoudse plas langs de Voorweg onder de Butterpolder, tot aan de Oostvaart. - Bevat oppervlakte maten van enkele killen aan de linkerkant, weergegeven in roeden.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0382 [Schetstekening van de situatie van de Drecht, de Aar en de Amstel nabij de Tolhuissluis], 1829
Beschrijving:
[Schetstekening van de situatie van de Drecht, de Aar en de Amstel nabij de Tolhuissluis]
Datering:
1829
Bijzonderheden:
Noordoosten boven. - Bevat weergave van de Drecht, de Aar en de Amstel, met omliggende polders, watergangen en wegen. Er worden verschillende kunstwerken aangeduid, waaronder de Kattenbrug, één Rijnlands en één Amstellands verlaat en de grote schutsluis bij het Tolhuis.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
23 x 25,5 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0512 [Schetskaart van de situatie van sloten, wegen en bruggen nabij de Schulpvaart onder de Zilk], 1818
Beschrijving:
[Schetskaart van de situatie van sloten, wegen en bruggen nabij de Schulpvaart onder de Zilk]
Datering:
1818
Vervaardiger:
Cramerus
Bijzonderheden:
Westen boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de Zilkerpolder. Op de kaart zijn omliggende watergangen, wegen, woningen en kunstwerken afgebeeld. Daarbij is genoteerd welke delen van de watergang geschouwd zullen worden. - Behoort bij: het verbaal van dhr. Cramerus betreffende de schouwbaarheid en bevaarbaarheid d.d. 17 maart 1818.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 27 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: