Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dempingx
beacon
62  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1539 Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Ams, 1874
Beschrijving:
Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Amsterdam
Datering:
1874
Vervaardiger:
Stok jr., A.J. van der
Bijzonderheden:
Behoort bij nr. 32 A dat. 5/26 mei 1874 van den Directeur der publieke werken (get) J. Kalff. -
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
90,5 x 79,5 cm
Oud nummer:
S 35
Uitgever:
R. de Vries jr.
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0524 [Kaart van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerpolder onder Sloterdijk], 1793
Beschrijving:
[Kaart van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerpolder onder Sloterdijk]
Datering:
1793
Vervaardiger:
Sauvage, Jacob de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 179 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerbinnenpolder, met het verloop van de Spaarndammerdijk en bijbehorende paalnummers (43-44). De eigenaren van omliggende percelen zijn op de kaart bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - Bijlage bij: de kaart, gemaakt in verband met demping van de Piekbraak door de stad Amsterdam, is zonder begeleidende archiefstukken opgenomen in de inventaris van het Oud Archief van Rijnland (OAR). Zie ook OAR inventarisnummers 444, 6856 en 10728.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 50 cm
Oud nummer:
B 23
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1061 [Kaart van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch gelegen tussen de Piekbraak in de Overbra..., 1795
Beschrijving:
[Kaart van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch gelegen naast de Piekbraak in de Overbrakerbinnenpolder, gelegen aan de Spaarndammerdijk op de grens van Sloterdijk en Amsterdam]
Datering:
1795
Vervaardiger:
Sauvage, Jacob de
Bijzonderheden:
Schaal gelijk aan die van A-0524. - Oosten boven. - Bevat weergave van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerbinnenpolder, met het verloop van de Spaarndammerdijk en bijbehorende paalnummers (43-44). De lengte- en breedtematen van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch (gemarkeerd met A-B; verdeeld in vlakken) zijn weergegeven. De eigenaren van omliggende percelen zijn op de kaart bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bevat notities gemaakt met potlood. - De kaart is blijkens de daarop vermelde metingen en de datering van de brief in 1795 gedeeltelijk gekopieerd van A-0524. De datering 1793 op de kaart is bij het kopiëren overgenomen van het origineel. - Bijlage bij: concept van een brief van de landmeter medio oktober 1795 aan Henrik Willink van den Bosch over vertraging in de vaststelling van nieuwe eigendomsgrenzen na demping van de Piekbraak door de stad Amsterdam.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1002 Kaart zijnde een gedeelte van den Ackerweg, met de ingelegde kaden voor den Ackerpolder onder Slo..., 1802
Beschrijving:
Kaart zijnde een gedeelte van den Ackerweg, met de ingelegde kaden voor den Ackerpolder onder Slooten en Osdorp
Datering:
1802
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 139 mm. - Zuidwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de oever van het Haarlemmermeer in de Middelveldse Akerpolder, met aanduiding van het overgebleven gedeelte van de Akerweg, van het oeververloop in de jaren 1746, 1755, 1761 en 1790 en van paalwerken die in 1774, 1791 en 1792 zijn aangebracht. - Bevat notitie betreffende de breedte van de rietlanden, de diepte van de bodem voor de rietlanden, de ligging van de Akerweg in 1754 (aangeduid met aaa) en de oever van de rietlanden in 1803 (aangeduid met bbb). - Bijlage bij: rapport van 17 juli 1802 van Klaas Vis met betrekking tot inspectie van de toestand van de Akerweg en de daarvoor gelegen gronden op de sleet van het Haarlemmermeer en van de inlaagkade achter de Akerweg dienende tot bescherming van de Middelveldse Akerpolder.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
27 x 75 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: