Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Oeverafslagx
beacon
159  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0524 [Kaart van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerpolder onder Sloterdijk], 1793
Beschrijving:
[Kaart van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerpolder onder Sloterdijk]
Datering:
1793
Vervaardiger:
Sauvage, Jacob de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 179 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerbinnenpolder, met het verloop van de Spaarndammerdijk en bijbehorende paalnummers (43-44). De eigenaren van omliggende percelen zijn op de kaart bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - Bijlage bij: de kaart, gemaakt in verband met demping van de Piekbraak door de stad Amsterdam, is zonder begeleidende archiefstukken opgenomen in de inventaris van het Oud Archief van Rijnland (OAR). Zie ook OAR inventarisnummers 444, 6856 en 10728.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 50 cm
Oud nummer:
B 23
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1061 [Kaart van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch gelegen tussen de Piekbraak in de Overbra..., 1795
Beschrijving:
[Kaart van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch gelegen naast de Piekbraak in de Overbrakerbinnenpolder, gelegen aan de Spaarndammerdijk op de grens van Sloterdijk en Amsterdam]
Datering:
1795
Vervaardiger:
Sauvage, Jacob de
Bijzonderheden:
Schaal gelijk aan die van A-0524. - Oosten boven. - Bevat weergave van de Piek- en Vette Jans-Braak gelegen in de Overbrakerbinnenpolder, met het verloop van de Spaarndammerdijk en bijbehorende paalnummers (43-44). De lengte- en breedtematen van het perceel van Hendrik Willem van den Bosch (gemarkeerd met A-B; verdeeld in vlakken) zijn weergegeven. De eigenaren van omliggende percelen zijn op de kaart bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bevat notities gemaakt met potlood. - De kaart is blijkens de daarop vermelde metingen en de datering van de brief in 1795 gedeeltelijk gekopieerd van A-0524. De datering 1793 op de kaart is bij het kopiëren overgenomen van het origineel. - Bijlage bij: concept van een brief van de landmeter medio oktober 1795 aan Henrik Willink van den Bosch over vertraging in de vaststelling van nieuwe eigendomsgrenzen na demping van de Piekbraak door de stad Amsterdam.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1044 Bescrijvinghe van Nuverkerc gheleghen an die oost zijde vanden Spiering meer met zijn polders soe..., 1582
Beschrijving:
Bescrijvinghe van Nuverkerc gheleghen an die oost zijde vanden Spiering meer met zijn polders soe die gheleeghen zijn
Datering:
1582
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Schaalstok van 150 roeden = 78 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de polders gelegen onder het ambacht Nieuwerkerk. Van de polders is de oppervlakte gemeten in morgen en roeden aangeduid. Op de kaart is de totale oppervlakte van 482 morgen en 500 roeden bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche met titelvermelding en betreffende object. - Bijlage bij: afgezonderd van het archief zonder verantwoording. Zie echter bijlagen tot de rekening 1582 (OAR 9989b): stukken betreffende besluit tot vermindering in de aanslag van Rijnlands morgengeld in verband met afspoeling van land langs de oever van het Haarlemmermeer. - Verso: N. 57, 62, chaerte Nieuwerkerc, nuo. XIX [19].
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
48 x 56 cm
Oud nummer:
C 4
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1051 Bescrijvinghe van Rijcker oort ghelegen an die oost zijde van den Helle Meer ende an die zuijt zi..., 1582
Beschrijving:
Bescrijvinghe van Rijcker oort ghelegen an die oost zijde van den Helle Meer ende an die zuijt zijde van den Nuve Meer
Datering:
1582
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Schaalstok van 150 roeden = 75 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de polders gelegen onder het ambacht Rijkeroord (Rietwijkeroord). Van de polders is de oppervlakte gemeten in morgen en roeden aangeduid. Op de kaart is de totale oppervlakte van 405 morgen en 100 roeden bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche met titelvermelding en betreffende object. - Bijlage bij: afgezonderd van het archief zonder verantwoording. Zie echter bijlagen tot de rekening 1582 (OAR 9989b): stukken betreffende besluit tot vermindering in de aanslag van Rijnlands morgengeld in verband met afspoeling van land langs de oever van het Haarlemmermeer. - Verso: no. 78, caarte van Rikeroort d'ao 1582, 63, chaerte Rijckeroort no. XVIII [18].
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 52 cm
Oud nummer:
C 5
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: