Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kribbenx
beacon
60  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0428 Topographische kaart der situatie van de beiden Catwycken benoorden den Rhyn, voorstellende het p..., 1803
Beschrijving:
Topographische kaart der situatie van de beiden Catwycken benoorden den Rhyn, voorstellende het project eener ontlasting van Rynlandsch boesem-water in de Noord-Zee
Datering:
1803
Vervaardiger:
Janszoon, Arie Blanken; Conrad, Frederik Willem; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 150 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van twee optionele trajecten van het uitwateringskanaal in rood (gekozen) en geel en weergave van locaties proefpalen en grondboorkoker. - Cartouche bevat N.B. met mededeling over aanduiding in rode cijfers van hoogteligging van gewaterpaste punten. - Bijlage (No. 1) bij: rapport van 2 april 1803 samengesteld door F.W. Conrad, A. Blanken Jansz. en S. Kros betreffende een onderzoek naar realisatie van een nieuwe uitwatering voor de Oude Rijn te Katwijk aan Zee, ter voldoening aan een opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van 16 maart 1802. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de Katwijkse werken met het Additionele Kanaal en verdere bijkomende werken, 1803-1810 (OAR, 5067-5138).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
65 x 89 cm
Oud nummer:
I 12
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0431 Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het P..., 1803
Beschrijving:
Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het Project tot eene ontlasting van Rhijnlands Boezemwater in de Noord-Zee
Datering:
1803
Vervaardiger:
Janszoon, Arie Blanken; Conrad, Frederik Willem; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 122 mm. - Noordnoordoosten boven. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaart A-0428. - Bevat weergave in manuscript van gebied ten oosten van Katwijk Binnen, ingekleurde weergave van het Additionele Kanaal en legenda in manuscript van aan te kopen land. - Cartouche bevat N.B. betreffende hoogteligging van gewaterpaste punten. - Bijlage (No. 1) bij: rapport van 2 april 1803 samengesteld door F.W. Conrad, A. Blanken Jansz. en S. Kros betreffende een onderzoek naar realisatie van een nieuwe uitwatering voor de Oude Rijn te Katwijk aan Zee, ingevolge opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van 16 maart 1802. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de Katwijkse werken met het Additionele Kanaal en verdere bijkomende werken, 1803-1810 (OAR, 5067-5138).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:8.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 60 cm
Drukker:
Daniël Veelwaard
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0430 Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het P..., 1803
Beschrijving:
Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het Project tot eene ontlasting van Rhijnlands Boezemwater in de Noord-Zee
Datering:
1803
Vervaardiger:
Janszoon, Arie Blanken; Conrad, Frederik Willem; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 122 mm. - Noordnoordoosten boven. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaart A-0428. - Bevat weergave van gebied ten oosten van Katwijk Binnen, weergave van twee optionele trajecten van het uitwateringskanaal, waarvan het uitgevoerde bruin ingekleurd en weergave van locaties proefpalen en grondboorkoker. - Cartouche bevat N.B. betreffende hoogteligging van gewaterpaste punten. - Bijlage (No. 1) bij: rapport van 2 april 1803 samengesteld door F.W. Conrad, A. Blanken Jansz. en S. Kros betreffende een onderzoek naar realisatie van een nieuwe uitwatering voor de Oude Rijn te Katwijk aan Zee, ingevolge opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van 16 maart 1802. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de Katwijkse werken met het Additionele Kanaal en verdere bijkomende werken, 1803-1810 (OAR, 5067-5138).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:8.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
45 x 58 cm
Drukker:
Daniël Veelwaard
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0434 Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het P..., 1803
Beschrijving:
Topographische kaart van de situatie der beide Catwijken benoorden den Rhijn, voorstellende het Project tot eene ontlasting van Rhijnlands Boezemwater in de Noord-Zee
Datering:
1803
Vervaardiger:
Janszoon, Arie Blanken; Conrad, Frederik Willem; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 122 mm. - Noordnoordoosten boven. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaart A-0428. - Bevat weergave in manuscript van gebied ten oosten van Katwijk Binnen, inkleuring van geprojecteerde tracés Uitwateringskanaal en ingekleurde weergave van het Additionele Kanaal. - Cartouche bevat N.B. betreffende hoogteligging van gewaterpaste punten. - Bijlage (No. 1) bij: rapport van 2 april 1803 samengesteld door F.W. Conrad, A. Blanken Jansz. en S. Kros betreffende een onderzoek naar realisatie van een nieuwe uitwatering voor de Oude Rijn te Katwijk aan Zee, ingevolge opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van 16 maart 1802. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de Katwijkse werken met het Additionele Kanaal en verdere bijkomende werken, 1803-1810 (OAR, 5067-5138).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:8.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 62 cm
Drukker:
Daniël Veelwaard
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: