Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
40  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0303 Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade va..., 1659
Beschrijving:
Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade van Slooter polder: ofte Malle Japen cade schuijten huijss en. oude pael: van affgebroecken schuijten huijs: de welcke staet ontrent anderhalff voet van. lant ofte cade
Datering:
1659
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 110 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de Sloterpolderkade of Malle Japenkade en de daaraan gelegen herberg en schuitenhuizen. - Kaart gemaakt in opdracht van Rijnland. - Bijlage bij: verslag van een inspectie d.d. 30 december 1659 door twee afgevaardigden van het Hof van Holland en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, naar aanleiding van de afbraak van een schuitenhuis in 1657 in de Kostverlorenvaart op last van schout en poldermeesters van de Sloterbinnenpolder en het daaruit ontstane conflict met Rijnland. Het schuitenhuis was in 1657 door Sara Leendertsdochter met vergunning van Rijnland gebouwd. - Heeft in de inventaris OAR inventarisnummer 6907 gekregen, hoort echter bij inventarisnummer 6906Ia.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36 x 71 cm
Oud nummer:
R 32
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0861 Kaart van de Gnephoeksche polder, kade van den lagen Rijndijk tot aan den Omringdijk van den Vrou..., circa 1820
Beschrijving:
Kaart van de Gnephoeksche polder, kade van den lagen Rijndijk tot aan den Omringdijk van den Vrouwe Geest polder loopende langs den westelijken oever der Heimans Watering onder Oudshoorn
Datering:
circa 1820
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 169 mm. - Oostnoordoosten boven. - Bevat weergave van de bebouwing langs de westelijke oever van de Heimanswetering: waaronder een houtzaagmolen en pannenbakkerijen. Met de zwarte stippellijn is het verloop van de polderkade van polder Gnephoek weergegeven, die door de omliggende bebouwing niet zichtbaar is. - Bevat opschrift in cartouche, met titelvermelding en betreffende het object.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
25 x 102 cm
Oud nummer:
Q 82
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0502 [Kaart van tuinen gelegen langs de Oude Heerenlaan onder Leiderdorp], 1775
Beschrijving:
[Kaart van tuinen gelegen langs de Oude Heerenlaan onder Leiderdorp]
Datering:
1775
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 4 voeten = 5 mm. - Bevat weergave van de tuinen van Adrianus de Witt (groen) en de weduwe Bochaime (blauw). Met a wordt een hek aangeduid, met b een visstoepje. Omliggende wegen en watergangen zijn op de kaart afgebeeld. - Bijlage bij: rapport van 9 december 1775 van de landmeter Klaas Vis over een klacht van de weduwe Bochhaime over belemmering van de doorvaart in de sloot langs haar tuin door een hekje en een visstoep, het verwijderen van hekjes uit de sloot ter hoogte van haar tuinhuisje, het beschadigen van de pannenbeschoeiing langs haar tuin ter plekke van de verwijderde hekjes en het rooien van enige bomen.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3824 [Kaart van de weg en bebouwing bij de Waddinxveense brug in Noord-Waddinxveen], 1775
Beschrijving:
[Kaart van de weg en bebouwing bij de Waddinxveense brug in Noord-Waddinxveen]
Datering:
1775
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 9 voet en 7 duim = 23 mm. - Zuid boven. - Kladkaart naast een kopie van een verzoekschrift van Huibert Jongenburger betreffende uitbouw van zijn woning, reparatie van de beschoeiingen in de Alpherwetering en de Gouwe en het maken van een waterstoepje in de Gouwe (vergunning 14-10-1775). - Bevat verbaal van de landmeter van 30 september 1775
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:130
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: