Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
63  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0202 Handkaartie van de stand der droogmakerij bovenmolens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, met de ..., 1774
Beschrijving:
Handkaartie van de stand der droogmakerij bovenmolens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, met de jegenswoordige boezem, die alsnog gemeen is met het Dorpswater, en waaronder meede is te zien hoe de boezem en kadens beneevens de duijker door de Rietveldtze Vaart tot de separate bemaling staat te worden gemaakt, tot opheldering bij het bestek in dato 17 juny 1774 / Kaart waarop is afgetekend de te maaken boezem en kadens tot de separate bemaling der molens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, tot elucidatie der aanneemers op de besteeding in dato 17 juny 1774
Datering:
1774
Bijzonderheden:
Westen boven. - Bevat weergave van enerzijds de toenmalige situatie van de molens aan de Oostvaart onder Hazerswoude en anderzijds een concepttekening van de nieuwe situatie. - Bevat opschrift betreffende de te verrichten werkzaamheden. - Bijlage bij: een bestek d.d. 17 juni 1774.
Vorm:
2 tekeningen op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41,5 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0162 [Kaart van enige gronden in de polder Steekt, met aanwijzing van de kaden ter vergroting van de p..., 1839
Beschrijving:
[Kaart van enige gronden in de polder Steekt, met aanwijzing van de kaden ter vergroting van de polderboezem en een molentje]
Datering:
1839
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat legenda met de verschillende soorten te maken kades. - Behoort bij het rapport van opziener J. Kros over de onderbemaling in de polder Steekt.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0197 [Kaart van de verkaveling van de Haarlemmermeerpolder], circa 1855
Beschrijving:
[Kaart van de verkaveling van de Haarlemmermeerpolder]
Datering:
circa 1855
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.100 ellen = 73 mm. - Noordwesten boven. - De kaart is samengesteld uit zeven bladen, opgenomen als bijlagen in de katernen die zijn gepubliceerd met de voorwaarden bij elf veilingen/verkopingen van kavels gedurende de periode mei 1853 tot en met juli 1855. - Bevat weergave met blauwe cirkels van het windrecht van de poldermolens rondom het Haarlemmermeer.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:15.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
100 x 165 cm
Oud nummer:
C 91
Plaats van uitgave:
Den Haag
Uitgever:
I. & H. van Langenhuysen
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0022b Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland aanwijzende de polders en de diepte van hun zomer ..., ca. 1867
Beschrijving:
Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland aanwijzende de polders en de diepte van hun zomerpeil, onder het Amsterdamsche peil
Datering:
ca. 1867
Vervaardiger:
Egmond, A. van; Dissel, E.F. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 16.000 ellen = ... mm. - Bevat legenda met verklaring van lijnen en tekens op de kaart en met verklaring van arceringen van polders. - Bevat weergave in kleuren van de Wassenaarse boezem (A), Vlietboezem (B), Hazerswoudse boezem (C) en Gouweboezem (D) door E.F. van Dissel, ingenieur van Rijnland
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:75.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
74 x 61 cm
Oud nummer:
M 205
Drukker:
Emrik & Binger
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: