Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Duikersx
beacon
178  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0970 Tekening en situatie van een te bouwen dubbele duiker in den hoogen Rijndijk onder Soeterwoude, ..., 1864
Beschrijving:
Tekening en situatie van een te bouwen dubbele duiker in den hoogen Rijndijk onder Soeterwoude, ter verruiming van den mond der Waddinger Vliet
Datering:
1864
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat een situatietekening, een aanzichttekening van het front aan de Rijn- en aan de Vlietzijde, een lengtedoorsnede en een plattegrond
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 28,5 cm
Oud nummer:
O 23b
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1539 Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Ams, 1874
Beschrijving:
Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Amsterdam
Datering:
1874
Vervaardiger:
Stok jr., A.J. van der
Bijzonderheden:
Behoort bij nr. 32 A dat. 5/26 mei 1874 van den Directeur der publieke werken (get) J. Kalff. -
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
90,5 x 79,5 cm
Oud nummer:
S 35
Uitgever:
R. de Vries jr.
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3085 [Vooraanzichten van een duiker], circa 1774
Beschrijving:
[Vooraanzichten van een duiker]
Datering:
circa 1774
Bijzonderheden:
Schaal onbekend. - Bijlage bij: stukken betreffende de droogmaking van de Noordplas, 1758-1802
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
18x43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3086 [Boven- en zijaanzicht van een duiker], circa 1774
Beschrijving:
[Boven- en zijaanzicht van een duiker]
Datering:
circa 1774
Bijzonderheden:
Schaalstok van 12 voet = 156 mm. - Bijlage bij: stukken betreffende de droogmaking van de Noordplas, 1758-1802
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:25
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30x41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: