Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
229  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0624-005 Grafische voorstelling aantal dagen waarop het boezemwater te Oude Wetering genoteerde hoogte heeft , ca.1885
Beschrijving:
Grafische voorstelling aantal dagen waarop het boezemwater te Oude Wetering genoteerde hoogte heeft bereikt in cm onder AP in de jaren 1859 tot 1885
Datering:
ca.1885
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
22,5 x 57 cm
Oud nummer:
48e
Drukker:
Lith.v.P.J.Mulder
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0624-006 Grafische voorstelling aantal dagen van verschillende boezemstanden te Oude Wetering in cm onder , ca.1885
Beschrijving:
Grafische voorstelling aantal dagen van verschillende boezemstanden te Oude Wetering in cm onder A.P. gemiddeld uit tijdvakken van 7 en 5 jaren van 1859-1885
Datering:
ca.1885
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
22,5 x 57 cm
Oud nummer:
48f
Drukker:
Lith.v.P.J.Mulder
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0623a Boezemkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1867 waarop aangegeven de door de stoomgemalen, 1881
Beschrijving:
Boezemkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1867 waarop aangegeven de door de stoomgemalen te bemalen gebieden
Datering:
1881
Bijzonderheden:
Met legenda en de grootte van de te bemalen gebieden en de hoeveelheid m3 waterlozing per uur door de gemalen te Gouda, Spaarndam, Halfweg en Katwijk
Schaal:
1:50000
Techniek:
Gedrukt en ingekleurd
Formaat:
108 x 95 cm
Drukker:
Lith. van Emrik & Binger
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0623b Boezemkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1867 waarop aangegeven de door de stoomgemalen, 1881
Beschrijving:
Boezemkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1867 waarop aangegeven de door de stoomgemalen te bemalen gebieden
Datering:
1881
Bijzonderheden:
Met legenda en de grootte van de te bemalen gebieden en de hoeveelheid m3 waterlozing per uur door de gemalen te Gouda, Katwijk, Halfweg en Spaarndam
Schaal:
1:50.000
Techniek:
Gedrukt en ingekleurd
Formaat:
108 x 95 cm
Drukker:
Lith.v.Emrik & Binger
Geografische namen: