Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dijken/kadenx
beacon
1.197  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-014-07 Grafische voorstelling van de huurprijzen per ha van de dijkspercelen van de Spaarndamsche dijk in d, 1893
Beschrijving:
Grafische voorstelling van de huurprijzen per ha van de dijkspercelen van de Spaarndamsche dijk in de periode 1875-1891
Datering:
1893
Bijzonderheden:
Bij latere opmeting in 1893 werden de belangrijkste afwijkingen in oppervlakte gevonden, waardoor de getoonde voorstelling niet juist kan worden beschouwd. -Bijlage 14
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75
Licentie:
CC BY-SA 4.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0575 Ontwerptekening van een machinistwoning, kolenbergplaats en waterkering stoomgemaal voor den Grooten, z.j.
Beschrijving:
Ontwerptekening van een machinistwoning, kolenbergplaats en waterkering stoomgemaal voor den Grooten Drooggemaakten Polder te Stompwijk
Datering:
z.j.
Bijzonderheden:
Bevat voorgevel, plattegrond en doorsnede machinistwoning, vooraanzicht, plattegrond en doorsnede kolenbergplaats
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:50
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
44 x 65 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1017 Tekening van den steenen beer gelegen bij Spaarndam, circa 1860
Beschrijving:
Tekening van den steenen beer gelegen bij Spaarndam
Datering:
circa 1860
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Pentekening
Formaat:
29 x 38 cm
Oud nummer:
B 56
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0202 Handkaartie van de stand der droogmakerij bovenmolens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, met de ..., 1774
Beschrijving:
Handkaartie van de stand der droogmakerij bovenmolens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, met de jegenswoordige boezem, die alsnog gemeen is met het Dorpswater, en waaronder meede is te zien hoe de boezem en kadens beneevens de duijker door de Rietveldtze Vaart tot de separate bemaling staat te worden gemaakt, tot opheldering bij het bestek in dato 17 juny 1774 / Kaart waarop is afgetekend de te maaken boezem en kadens tot de separate bemaling der molens aan de Oostvaart onder Hazerswoude, tot elucidatie der aanneemers op de besteeding in dato 17 juny 1774
Datering:
1774
Bijzonderheden:
Westen boven. - Bevat weergave van enerzijds de toenmalige situatie van de molens aan de Oostvaart onder Hazerswoude en anderzijds een concepttekening van de nieuwe situatie. - Bevat opschrift betreffende de te verrichten werkzaamheden. - Bijlage bij: een bestek d.d. 17 juni 1774.
Vorm:
2 tekeningen op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41,5 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: