Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
43  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1168 Kaart der onroerende goederen, waaruit is zamengesteld het landgoed Berg en Daal, 1904
Beschrijving:
Kaart der onroerende goederen, waaruit is zamengesteld het landgoed Berg en Daal
Datering:
1904
Bijzonderheden:
Noordwest boven. - Deze kaart is aan Rijnland geschonken door S. Baron van Heemstra uit Sassenheim
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:5.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
63 x 50 cm
Oud nummer:
Q 148
Uitgever:
J.D. Steuerwald
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1449 Caart vande grondt in erffpagt versogt, bij de heer Ysack van Vleut aen de wel edle heeren hooghe..., 1741
Beschrijving:
Caart vande grondt in erffpagt versogt, bij de heer Ysack van Vleut aen de wel edle heeren hoogheemraden van Rhijnlandt
Datering:
1741
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 109 mm. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen rondom de Spaarndammerdijk in het ambacht Sloten, tussen de palen no. 33 en 34. Met aanduiding van een stuk grond gelegen naast de buitenplaats van Ysack van Vleut (genaamd Welgelegen) waarvoor een verzoek voor erfpachting is ingediend bij Rijnland (weergegeven met lichtgroene kleur). - Bevat opschrift betreffende het object. - Behoort bij een verzoek tot erfpacht van een stuk grond gelegen aan de Spaarndammerdijk door Van Vleut in 1741. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1451 Kaart figuratieff, behoorende bij het versoek van Hendrik van Maurik, als eigenaar van het huijs ..., 1767
Beschrijving:
Kaart figuratieff, behoorende bij het versoek van Hendrik van Maurik, als eigenaar van het huijs genaemdt te Britten, geleegen onder Slooterdijk, tusschen paal nommer 33 en 34, aan den Spaarendamze Dijk
Datering:
1767
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 6 voeten = 14 mm. - Bevat weergave van een perceel gelegen aan de Spaarndammerdijk in het ambacht Sloten, tussen de palen no. 33 en 34. Met aanduiding van een stuk grond gelegen nabij de buitenplaats van Hendrik van Maurik (genaamd Huis te Britten) waarvoor een verzoek voor erfpachting is ingediend bij Rijnland (weergegeven met blauwgroene kleur). - Bevat opschrift betreffende het object en de verrichte metingen. - Behoort bij een verzoek tot erfpacht van een stuk grond gelegen aan de Spaarndammerdijk door Van Maurik in 1767. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1623 [Kaart van de Schouwweg tussen de Korte Kerkdam en de oprijlaan van Oud-Wassenaar onder Was..., 1789
Beschrijving:
[Kaart van de Schouwweg tussen de Korte Kerkdam en de oprijlaan van Oud-Wassenaar onder Wassenaar]
Datering:
1789
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op kaart A-1999. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van een bestaande Schouwweg en een ontwerp voor een gedeeltelijke verlegging daarvan (aangeduid met stippellijnen). In de percelen langs de zuidwestelijke weg zijn de grondeigenaren bijgeschreven. - Bijlage bij: verzoekschrift van C.J. de Lange van Wijngaerden, eigenaar van de buitenplaatsen Oud-Wassenaar en Hoogwoude, betreffende opheffing van een gedeelte schouwbare weg en aanleg van een nieuwe schouwbare weg over zijn grondbezit. - Behoort bij stukken van het geschil over het verleggen van enkele oude wegen nabij Oud-Wassenaar, 1790-1791 (zie ook: A-2878 en A-2879).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
27 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: