Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
39  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1702 Plan van de wyd vermaarde en beroemde koop stad Amsterdam, circa 1700
Beschrijving:
Plan van de wyd vermaarde en beroemde koop stad Amsterdam
Datering:
circa 1700
Bijzonderheden:
Schaalstok van 2.000 Amsterdamse voeten = 104 mm. - Zuidzuidwesten boven - Bevat weergave van de stad Amsterdam in vogelvlucht, met aanduiding van gebouwen, watergangen en kunstwerken. - Bevat opschrift met titelvermelding in het Frans en Nederlands in een rijk versierd cartouche. - Bevat legenda met aanwijzing van de Amsterdamse straten en stegen, aangeduid met de cijfers van grofweg 1 t/m 288. - Bevat register betreffende de afmetingen van enkele speeltuinen in de Plantage, aangeduid met de letters A t/m P.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.400
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
64 x 107 cm
Uitgever:
Johannes Covens, Cornelis Mortier
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1704 [Stadsplattegrond van Gouda], 1830
Beschrijving:
[Stadsplattegrond van Gouda]
Datering:
1830
Bijzonderheden:
Bevat ledige schaalstok. - Bevat weergave van de stad Gouda in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken, waaronder het stoomgemaal. De cijfers verwijzen vermoedelijk naar een register met aanwijzing van de straatnamen en enkele gebouwen.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 45 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1698 De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / ke..., 1886
Beschrijving:
De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / kercken / kloosteren / huysen / Toorens / Poorten ende Mueren / ende omleggende situatie gemaeckt ter eeren K.M. ende oock den Eersamen Raedt der selver Stadt / ende allen den Liefhebberen der konste / etc
Datering:
1886
Vervaardiger:
Anthoniszoon, Cornelis
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bevat weergave in vogelvlucht van de stad Amsterdam. - Gekopieerd naar een schilderij van Cornelis Anthonisz. uit 1538. In 1886 is het opnieuw uitgegeven naar oorspronkelijke kaart, samengesteld uit 12 bladen, bij de verschijning van het vijfde deel van de achtdelige 'Geschiedenis van Amsterdam' door J. ter Gouw. - Bijlage bij: Geschiedenis van Amsterdam : Dl. V: Vervolg van het tweede tijdperk: Beschrijving van Amsterdam in het midden der zestiende eeuw, 1886 / door J. ter Gouw.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Lithografie
Formaat:
113 x 115 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2009 Platte grond der stad Parijs en omliggende vestingwerken, 1848
Beschrijving:
Platte grond der stad Parijs en omliggende vestingwerken
Datering:
1848
Graveur/etser/lithograaf:
E. Boger
Bijzonderheden:
Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de stad Parijs, met aanduiding van de verdedigingswerken, wegen en watergangen. Langs de randen van de kaart zijn enkele kaarten weergegeven van Frankrijk zelf en omliggende landen, evenals acht aanzichttekeningen van imposante gebouwen in Parijs. - Bevat ongekleurde legenda, met aanduiding van de verdedigingswerken, de grenzen en de strategische toegangswegen van Parijs. Met de letters A-H zijn enkele barakken aangeduid. De letters a-b weergeven militaire bouw- en verdedigingswerken.
Vorm:
9 kaarten en 8 aanzichttekeningen op 1 blad
Techniek:
Lithografie
Formaat:
32 x 35 cm
Plaats van uitgave:
Dordrecht
Uitgever:
H. Lagerweij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: