Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
112  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1075 [Kaart van de Schinkelpolder], 1816
Beschrijving:
[Kaart van de Schinkelpolder]
Datering:
1816
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 171 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van de te vervenen en droog te maken Schinkelpolder. Met paars gearceerde vlakken is het verloop van de ontworpen polderkade weergegeven. Op de kaart zijn de paalwerken nummer 31-36 langs de oever van het Haarlemmermeer weergegeven. - Bijlage bij: rapport (nummer 10 toegevoegde lijst van stukken in OAR inventarisnummer 3020a) van de landmeter van 9 mei 1816 aan dijkgraaf en hoogheemraden naar aanleiding van een verzoek van de burgemeester van Aalsmeer om ontheffing van de bepalingen van de keur van 29 oktober 1674. Betreft reductie tot de helft van de voorgeschreven afstand van het onverveend laten van gronden tot aan de Haarlemmermeerdijk en de polderkaden.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
51 x 74 cm
Oud nummer:
M 134
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0740 Schets van de buitenste waterkeering der Woerder Sluis met de beschoeijinge ter weeder zijde, waa..., 1825
Beschrijving:
Schets van de buitenste waterkeering der Woerder Sluis met de beschoeijinge ter weeder zijde, waarop tevens de dieptens zijn aangetoond
Datering:
1825
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordoosten boven. - Bevat weergave van dieptepeilingen van het IJ voor de Woerdersluis. Op de tekening zijn de verschillende beschoeiingen rondom de sluis weergegeven. - Bevat notitie betreffende de gekleurde cijfers: de rode cijfers zijn peilingen gemeten op 5 september, die in het zwart op 22 december en beiden zijn uitgedrukt in voeten en duimen. - Bijlage bij: rapport van 26 december 1825 van de adjunct opziener/landmeter Jan Kros over het storten van puin ter vermindering van de diepte in het IJ voor de Woerdersluis.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
26 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0742 Schets van de buitenste waterkering der Woerder Sluis met de beschoeijingen ter wederzijde, waaro..., 1825
Beschrijving:
Schets van de buitenste waterkering der Woerder Sluis met de beschoeijingen ter wederzijde, waarop tevens de dieptens zijn aangetoond
Datering:
1825
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordoosten boven. - Bevat weergave van dieptepeilingen van het IJ voor de Woerdersluis. Op de tekening zijn de verschillende beschoeiingen rondom de sluis weergegeven. - Bevat notitie betreffende de gekleurde cijfers: de rode cijfers zijn peilingen gemeten op 5 september, die in het zwart op 22 december en beiden zijn uitgedrukt in voeten en duimen. - Bijlage bij: rapport van 26 december 1825 van de adjunct opziener/landmeter Jan Kros over het storten van puin ter vermindering van de diepte in het IJ voor de Woerdersluis.
Vorm:
1 tekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
25,5 x 38,5 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0997 [Dwarsprofielen in perspectief van oeverbeschermingswerken langs de Akerweg onder Osdorp], 1731
Beschrijving:
[Dwarsprofielen in perspectief van oeverbeschermingswerken langs de Akerweg onder Osdorp]
Datering:
1731
Vervaardiger:
Velsen, Anthony; Velsen, Cornelis; Roos, François de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 voet = 108 mm. - Bevat weergave van de Akerweg onder Osdorp, met twee concepten voor het verzwaren van de dijk en het plaatsen van een paalwerk. In de profieltekeningen worden verschillende hoogtes aangeduid, waaronder die van het Amsterdams Peil en het zomer- en winterpeil van het Haarlemmermeer. - Bijlage bij: rapport van 11 april 1731 van François de Roos, Anthonie Velsen en Cornelis Velsen betreffende inspectie van de Haarlemmermeeroever langs de Akerweg en over maatregelen tot verbetering van de oeverbescherming.
Vorm:
2 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:90
Techniek:
Handschrift
Formaat:
26 x 34 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: