Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
44  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0358 [Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens], 1656
Beschrijving:
[Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens]
Datering:
1656
Vervaardiger:
Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 86 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden. De omliggende landen zijn met verschillende kleuren weergegeven, waaronder de duinen en wildernissen van Brederode in het rood, de grafelijkheidsduinen en wildernissen in het geel en percelen in eigendom van particulieren in het groen. - Bevat opschrift betreffende de genummerde bakens en het concept voor een verkorte trekvaart door hoger en slechter land (weergegeven met stippellijnen). - Kaart gemaakt in opdracht van de heren van de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland en West-Friesland. - Behorend bij rekwesten naar aanleiding van de aanleg van de trekvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 46 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4679 Gront-caerte vande Treckvaert tusschen Leijden en Haerlem, van Leijden, tot aan het huijs te Leeu..., 1656
Beschrijving:
Gront-caerte vande Treckvaert tusschen Leijden en Haerlem, van Leijden, tot aan het huijs te Leeuwenhorst
Datering:
1656
Vervaardiger:
Gerstecoren, Joris; Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Westen boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de ontworpen trekvaart tussen Haarlem en Leiden, van Leiden tot en met het huis te Leeuwenhorst bij Noordwijk. - Behoort bij kaart van de trekvaart Haarlem-Leiden en van de daarvoor te onteigenen gronden, in 40 bladen (zie ook: A-4639 t/m A-4678).
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 215 cm
Oud nummer:
Atlas 27
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4680 Gront caerte vande Treckvaert tusschen Haerlem ende Leyden van 's Gravendam tot voorbij de Beecklaen, 1656
Beschrijving:
Gront caerte vande Treckvaert tusschen Haerlem ende Leyden van 's Gravendam tot voorbij de Beecklaen
Datering:
1656
Vervaardiger:
Walle, Andries van der; Gerstecoren, Joris
Bijzonderheden:
Vermoedelijk noordwesten boven, niet noordoosten. - Bevat weergave van een gedeelte van de ontworpen trekvaart tussen Haarlem en Leiden, van 's Gravendam bij Noordwijkerhout tot voorbij de Beeklaan gelegen nabij Hillegom. - Behoort bij kaart van de trekvaart Haarlem-Leiden en van de daarvoor te onteigenen gronden, in 40 bladen (zie ook: A-4639 t/m A-4678).
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 228 cm
Oud nummer:
Atlas 27
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4681 Gront-caerte vande Treckvaert tusschen Haerlem en Leijden vande Margrieten laen tot Haerlem toe, 1656
Beschrijving:
Gront-caerte vande Treckvaert tusschen Haerlem en Leijden vande Margrieten laen tot Haerlem toe
Datering:
1656
Vervaardiger:
Gerstecoren, Joris; Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Noordwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de ontworpen trekvaart tussen Haarlem en Leiden, vanaf de Margrietenlaan in Vogelenzang tot aan Haarlem. - Behoort bij kaart van de trekvaart Haarlem-Leiden en van de daarvoor te onteigenen gronden, in 40 bladen (zie ook: A-4639 t/m A-4678).
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 227 cm
Oud nummer:
Atlas 27
Licentie:
PDM 1.0