Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
13  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5569 Afteekening, hoedanig het Amsterdamze Peil uijt den boezem van Rhijnland tot Catwijk binnen, over..., 1766
Beschrijving:
Afteekening, hoedanig het Amsterdamze Peil uijt den boezem van Rhijnland tot Catwijk binnen, over het Malle Gatt, en daar voor gelegen Duijn is overgebragt, op en langs het strand ten Noorden Catwijk aan Zee
Datering:
1766
Vervaardiger:
Lulofs, Johan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 duimen = 99 mm. - Bevat weergave van de afstand tussen en de hoogte van een aantal geletterde duinpalen vanaf Rijnlands boezem, via het Mallegat, tot aan de Noordzee. De hoogteverschillen en peil van de watergangen, ten opzichte van het Amsterdams Peil, zijn in duimen weergegeven. De grafiek heeft betrekking op de eerste van een reeks waterpassingen gedaan op 27 juni 1766. - Bijlage bij: verbaal van 25 juli 1766 van professor Johan Lulofs, tevens inspecteur generaal van de rivieren, over een reeks waterpassingen om een vergelijking te kunnen maken tussen de gemiddelde hoogte van Rijnlands boezem en tussen de gemiddelde hoogte van ebstanden in de Noordzee in relatie tot een eventuele nieuwe uitwatering te Katwijk. - Zie ook: A-0414 t/m A-0416 en A-3426.
Vorm:
1 tekening
Schaal:
circa 1:100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3491 Afteekening, hoedanig het Amsterdamsche peil uijt den boezem van Rhijnland tot Catwijk binnen, ov..., 1766
Beschrijving:
Afteekening, hoedanig het Amsterdamsche peil uijt den boezem van Rhijnland tot Catwijk binnen, over het Malle gatt, en daar voor geleegen duijn is overgebragt op en langs het strand, ten noorden Catwijk aan Zee
Datering:
1766
Vervaardiger:
Lulofs, Johan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 duimen = 94 mm. - Bevat weergave van de afstand tussen en de hoogte van een aantal geletterde duinpalen vanaf Rijnlands boezem, via het Mallegat, tot aan de Noordzee. De hoogteverschillen en peil van de watergangen, ten opzichte van het Amsterdams Peil, zijn in duimen weergegeven. De grafiek heeft betrekking op de eerste van een reeks waterpassingen gedaan op 27 juni 1766. - Bijlage bij: verbaal van 25 juli 1766 van professor Johan Lulofs, tevens inspecteur generaal van de rivieren, over een reeks waterpassingen om een vergelijking te kunnen maken tussen de gemiddelde hoogte van Rijnlands boezem en tussen de gemiddelde hoogte van ebstanden in de Noordzee in relatie tot een eventuele nieuwe uitwatering te Katwijk. - Zie ook: A-0414 t/m A-0416 en A-3426.
Vorm:
1 grafiek
Schaal:
circa 1:100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40 x 32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3476 [Grafiek van de hoogteligging ten opzichte van het Amsterdams Peil tussen de Noordzee en Rijnland..., 1766
Beschrijving:
[Grafiek van de hoogteligging ten opzichte van het Amsterdams Peil tussen de Noordzee en Rijnlands boezem te Katwijk]
Datering:
1766
Vervaardiger:
Lulofs, Johan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 duim = 94 mm. - De grafiek heeft betrekking op de eerste van een reeks waterpassingen gedaan op 27-06-1766. - Bijlage bij: verbaal van 25-07-1766 van professor Johan Lulofs, tevens inspecteur generaal van de rivieren, over een reeks waterpassingen om een vergelijking te kunnen maken tussen de gemiddelde hoogte van Rijnlands boezem en tussen de gemiddelde hoogte van ebstanden in de Noordzee in relatie tot een eventuele nieuwe uitwatering te Katwijk
Vorm:
1 grafiek
Schaal:
circa 1:110
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33x33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1721 Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den mond van het Pannerdensche Canaal, 1766
Beschrijving:
Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den mond van het Pannerdensche Canaal
Datering:
1766
Vervaardiger:
Lulofs, Johan; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 roeden = 140 mm. - Bevat weergave van de Waal, bij de monding van het Pannerdensch Kanaal, met ontwerpen voor kribben (A-B), beschoeiingen (a-b) en een dijk (c-d). Met de cijfers wordt de diepte van de rivier aangeduid. Bevat daarnaast verschillende werkzaamheden, aangeduid met gele kleur. - Bevat opschrift met titelvermelding, betreffende het object en de verrichte metingen door Beijerinck, Bolstra en Veltgen in cartouche. - Bijlage bij: brief van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland en een bijbehorende resolutie van 17 december 1766. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 187. - Verso: Kaart van de Waal boven- en beneeden de Mond van het Pannerdensche Canael, beneevens de geproponeerde concepten, tot de bevaarbaarheid vande Waal op het Canael, van in 1766 en 67.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:13.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 58 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: