Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
1  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2941 Ick onder geschreven geswooren lantmeter bij den hoeve van Hollant ende Rhijnlandt geadmyteert re..., 1628
Beschrijving:
Ick onder geschreven geswooren lantmeter bij den hoeve van Hollant ende Rhijnlandt geadmyteert resyderende bynnen der stede van Haerlem hebbe afgemeten ende gecaerteert dese alhijer gestelde forma van grondt ofte oude huysinge van Gerryt Kornelyss. Backer buyrman tot Sparendam ende de selfde alsoe bevonden naer aenwijsinge als dese forma ofte fyguyere aenwijst ende begrijpt gemeten met Rhijnlandse mate op den 9 maertye 1628
Datering:
1628
Vervaardiger:
Duindam, Hendrik Simonszoon
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 32 voet = 52 mm. - Zuidzuidoost boven. - Bevat weergave van huizen en de plaats van het afgebroken huis van Gerrit Cornelisz. (Backer) aan de zuidzuidoost zijde van de Kolk te Spaarndam. - Bijlage bij: akte (aangehecht), op 21-03-1628 opgemaakt door notaris Jacob Schout te Haarlem op verzoek van dijkgraaf, hoogheemraden en hoofdingelanden van Rijnland, waarin Daniël Aldolphss., sluiswachter van de Kolksluis (niet de Grote Sluis zoals abusievelijk vermeld in de akte), en Henrick Gijsbertss. bewoner aldaar een getuigenis afleggen over de staat van het huis van Gerrit Cornelisz. en de wijze van bewoning door Gerrit voor en na de reparatie van het plaatwerk langs de Kolk in 1618. Behoort tot stukken betreffende een proces gevoerd door Gerrit Cornelisz., beschuitbakker te Spaandam, tegen dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland om een schadevergoeding wegens het afbreken van zijn huis (volgens resolutie d&h 13-09-1619) om ruimte te maken voor het heien van nieuw plaatwerk langs de Kolk. Bij vonnis Hof van Holland werd Rijnland veroordeeld tot een boete van 350 Carolusguldens
Vorm:
1 kaart + aangehechte notariële akte (33x28 cm)
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33x42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: