Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Twent, T.A.x
beacon
1  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2880 [Kaart met weergave situatie van een geprojecteerde tuinmanswoning annex koepel aan de Rijksstraa..., 1810
Beschrijving:
[Kaart met weergave situatie van een geprojecteerde tuinmanswoning annex koepel aan de Rijksstraatweg onder Wassenaar]
Datering:
1810
Vervaardiger:
Twent, T.A.
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 22 voet = 37 mm. - Zuidwest boven. - Bijlage bij: brief van 07-09-1810 van T.A. Twent, commissaris van de Rijksstraatweg. Hierin legt Twent de eis neer dat, alvorens aan Hendrik van Leeuwen door Rijnland vergunning wordt verleend voor de bouw van een tuinmanswoning annex koepel aan de weg voor het landgoed het Grote Hoefijzer, Van Leeuwen zich tot Twent wendt in verband met de minimaal vereiste breedte van de weg. - Verso: not. van herfstmaand 1810 bijlage n. 6
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:190
Techniek:
Handschrift
Formaat:
24x20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: