Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
4  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2903 [Kaart van het Wijkermeer], 1621
Beschrijving:
[Kaart van het Wijkermeer]
Datering:
1621
Vervaardiger:
Egmond, Dirk van
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Dirk van Egmond op grond van handschrift. - Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bijlage bij: brief van 17-10-1621 van Claes Henricxz. van Assendelft, opziener te Spaarndam, aan Dirk van Egmond, secretaris van Rijnland. Hierin staat onder andere vermeld het meezenden van zijn oordeel over het verzoek van burgemeesters van Beverwijk aan de Staten van Holland en West-Friesland om een octrooi tot droogmaking van het Wijkermeer met een afsluitende dijk tussen Velseroord en de "Hooipaal". In de marge staan aantekeningen van Dirk van Egmond tot verdere verduidelijking voor dijkgraaf en hoogheemraden en vermelding van het vervaardigen van deze schetskaart
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:20.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33x21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2708 [Kaart van de ambachtsheerlijkheid Hazerswoude], circa 1605
Beschrijving:
[Kaart van de ambachtsheerlijkheid Hazerswoude]
Datering:
circa 1605
Vervaardiger:
Egmond, Dirk van
Bijzonderheden:
Dirk van Egmond, secretaris van Rijnland, zou als auteur in aanmerking kunnen komen. - Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Legenda met letters A-D duidende op de Oostvaart, Schoutenvaart, Westvaart en de Hoogeveense Vaart. - Bijlage bij: stukken betreffende een proces over het vervolgen van overtredingen van de keuren van Rijnland inzake het leggen van hoofden zonder vergunning in de wateren onder het ambacht Hazerswoude en de bevissing daarvan. Geen specifiek stuk betreffende het vervaardigen van de kaart aangetroffen. - Verso: Caerte Haserswoude i
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40x52 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2627 [Kaart van de omgeving van het huis van de schout van Sluipwijk], 1598
Beschrijving:
[Kaart van de omgeving van het huis van de schout van Sluipwijk]
Datering:
1598
Vervaardiger:
Egmond, Dirk van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op schatting. - Bijlage bij: processtukken van een civiel geding tussen Gerrit Gerritsz., schout van Sluipwijk, en Huig Willemsz. van Cranenborch, oud-secretaris van Sluipwijk, over vergroting van het huis van de schout gelegen in het blok Ravensberg aan de 's-Gravenbroekerdijk in de polder Reeuwijk. - Bevat verklaring van de secretaris van Rijnland: Pertiƫn nopende de situatie accorderen inde jegenwoordige chaerte
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
12x35 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2883 Beroeren. Catwijck inde Veur onder Zegwaard, circa 1593
Beschrijving:
Beroeren. Catwijck inde Veur onder Zegwaard
Datering:
circa 1593
Vervaardiger:
Egmond, Dirk van
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Dirk van Egmond op grond van handschrift. - Schaal gebaseerd op kaart van Rijnland van 1647. - Noordoost boven. - Bijlage bij: stukken van het proces over de bevoegheid van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland in Katwijk in de Veur, onder Zegwaard, 1593-1610. Met retro-acta, 1324/1606
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33x42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: