Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
5  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0772 [Tekening van een onbekende sluis], circa 1810
Beschrijving:
[Tekening van een onbekende sluis]
Datering:
circa 1810
Vervaardiger:
Kaps, Cornelis J.M. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 42 voet = 153 mm. - Bevat een boven- en zijaanzicht van een onbekende sluis. - Bevat aanduiding van de hoogte van het Amsterdams Peil en de hoogte van het water tijdens de vloed van 15 januari 1808.
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:90
Techniek:
Handschrift
Formaat:
52 x 39 cm
Oud nummer:
O 87
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2438 [Kaart van de Kampjesbrug met omgeving onder Reeuwijk], 1808
Beschrijving:
[Kaart van de Kampjesbrug met omgeving onder Reeuwijk]
Datering:
1808
Vervaardiger:
Kaps, Cornelis J.M. van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op schatting. - Westen boven. - Bevat weergave van de Kampjesbrug bij de kruising van de 's-Gravenbroekerdijk en de Vaarwetering of Breevaart. - Bijlage bij: verzoekschrift van schout en poldermeesters van de polder Reeuwijk betreffende het leggen van een dam met duiker en afbraak van de Kampjesbrug (vergunning van 8 oktober 1808).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
16 x 18 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2440 [Kaart van een huis met erf aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude], 1808
Beschrijving:
[Kaart van een huis met erf aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude]
Datering:
1808
Vervaardiger:
Kaps, Cornelis J.M. van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op circa 27 roeden = 133 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van een huis met erf gelegen langs de Hoge Rijndijk, met aanduiding van enkele te rooien bomen langs de dijk en met ontwerp voor het schieten van een sloot. - Bijlage bij: verzoekschrift van Johannes Eeterzeel en J. Starp betreffende afbraak van een muur en koepel, het graven van een sloot en het rooien van bomen, enz. (vergunning van 6 augustus 1808).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
9 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2459 [Kaart van een stukje dijkgrond met een huis en erf aan de Stompwijkseweg in de Drooggemaakte Gro..., 1810
Beschrijving:
[Kaart van een stukje dijkgrond met een huis en erf aan de Stompwijkseweg in de Drooggemaakte Grote polder onder Stompwijk]
Datering:
1810
Vervaardiger:
Kaps, Cornelis J.M. van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 2 roeden = 10 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van een huis met erf in eigendom van I. van der Hoeven, weduwe van Roeloff Bom, gelegen langs de Stompwijkseweg, met aanduiding van een stuk uit te steken dijkgrond. - Bijlage bij: verzoekschrift van I. van der Hoeven betreffende het uitsteken van veenbonken uit de dijk van de Drooggemaakte Grote polder en het egaliseren van de dijkgrond (vergunning van 25 mei 1810).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
10 x 13 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: