Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
19  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4693 Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ..., 1761
Beschrijving:
Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ondergeschreevene geresumeerd en gedresseerd zijnde inden jaare 1761, daar op afgeteekend sodaniegen grond of terrein, als van nuu voortaan voor den zelven weg, loopende door den ambagte van Heemsteede, soude konnen werden gehouden : [Blad no. 2]
Datering:
1761
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Varel, Jan Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-4692. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de Heerweg lopende door Heemstede, vanaf het Spruitenbos. Langs de weg zijn de verschillende percelen aangeduid. - Behoort bij een kaart van de Heerweg onder Heemstede, met de daarvan gedane afpaling, vervaardigd door Melchior Bolstra en Jan Pietersz. van Varel, bestaande uit 16 bladen.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:360
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 96 cm
Oud nummer:
Atlas 29
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4694 Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ..., 1761
Beschrijving:
Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ondergeschreevene geresumeerd en gedresseerd zijnde inden jaare 1761, daar op afgeteekend sodaniegen grond of terrein, als van nuu voortaan voor den zelven weg, loopende door den ambagte van Heemsteede, soude konnen werden gehouden : [Blad no. 3]
Datering:
1761
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Varel, Jan Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-4692. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de Heerweg lopende door Heemstede, tot en met de herberg het Dronkenhuisje. Langs de weg zijn de verschillende percelen aangeduid. - Bevat opschrift met titelvermelding. - Behoort bij een kaart van de Heerweg onder Heemstede, met de daarvan gedane afpaling, vervaardigd door Melchior Bolstra en Jan Pietersz. van Varel, bestaande uit 16 bladen. - Verso: opschrift ter goedkeuring van de kaart door dijkgraaf Frederik Hendrik van Wassenaer, heer van Katwijk, en door J.D. Pauw, heer van Heemstede.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:360
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 96 cm
Oud nummer:
Atlas 29
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4695 Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ..., 1761
Beschrijving:
Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ondergeschreevene geresumeerd en gedresseerd zijnde inden jaare 1761, daar op afgeteekend sodaniegen grond of terrein, als van nuu voortaan voor den zelven weg, loopende door den ambagte van Heemsteede, soude konnen werden gehouden : [Blad no. 4]
Datering:
1761
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Varel, Jan Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-4692. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de Heerweg lopende door Heemstede, gelegen langs de buitenplaats Bosch en Hoven in eigendom van de heer Gijsen. Langs de weg zijn de verschillende percelen aangeduid. - Bevat opschrift met titelvermelding. - Bevat notitie betreffende de breedte van de weg, gemeten in voeten en duimen. - Behoort bij een kaart van de Heerweg onder Heemstede, met de daarvan gedane afpaling, vervaardigd door Melchior Bolstra en Jan Pietersz. van Varel, bestaande uit 16 bladen. - Verso: opschrift ter goedkeuring van de kaart door dijkgraaf Frederik Hendrik van Wassenaer, heer van Katwijk, en door J.D. Pauw, heer van Heemstede.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:360
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 96 cm
Oud nummer:
Atlas 29
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4696 Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ..., 1761
Beschrijving:
Kaart, zijnde een gedeelte van de Groote Heere ofte Heemsteeder weg, die nae gedaane meeting der ondergeschreevene geresumeerd en gedresseerd zijnde inden jaare 1761, daar op afgeteekend sodaniegen grond of terrein, als van nuu voortaan voor den zelven weg, loopende door den ambagte van Heemsteede, soude konnen werden gehouden : [Blad no. 5]
Datering:
1761
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Varel, Jan Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-4692. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de Heerweg lopende door Heemstede, tot en met de buitenplaats Oud-Berkenroede. Langs de weg zijn de verschillende percelen aangeduid. - Bevat opschrift met titelvermelding. - Behoort bij een kaart van de Heerweg onder Heemstede, met de daarvan gedane afpaling, vervaardigd door Melchior Bolstra en Jan Pietersz. van Varel, bestaande uit 16 bladen. - Verso: opschrift ter goedkeuring van de kaart door dijkgraaf Frederik Hendrik van Wassenaer, heer van Katwijk, en door J.D. Pauw, heer van Heemstede.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:360
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 96 cm
Oud nummer:
Atlas 29
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: