Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
6  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1144 Caarte van de Swet-Polder onder Esselikerwoude en Rhijnsaterwoude, 1732
Beschrijving:
Caarte van de Swet-Polder onder Esselikerwoude en Rhijnsaterwoude
Datering:
1732
Vervaardiger:
Swemkoop, Leendert Jacobszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 182 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat weergave van de ontworpen bedijking van een gedeelte van de polder Vierambacht ten noorden van de Zwetwetering, weergegeven in het groen. De genummerde percelen toebehorende tot het ambacht Esselijkerwoude zijn groen omlijnd, die toebehorende tot Rijnsaterwoude zijn geel omlijnd. - Bevat opschrift in cartouche.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
61 x 92 cm
Oud nummer:
M 31
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1145 [Kaart van de ontworpen bedijking van de polder Vierambacht], 1733
Beschrijving:
[Kaart van de ontworpen bedijking van de polder Vierambacht]
Datering:
1733
Vervaardiger:
Swemkoop, Leendert Jacobszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 roeden = 199 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de polder Vierambacht, met aanduiding van in- en omliggende polders, plaatsen, wegen, watergangen en kunstwerken. Met donkergroene lijnen is het ontwerp van de polderbedijking weergegeven. - Bevat opschrift betreffende object in cartouche. - Gebaseerd op de overzichtskaart van Rijnland en de inlichtingen van landmeter Willem de Graat. - Voorzien van fiscaalzegel.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:9.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
88 x 71 cm
Oud nummer:
M 32
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2064 [Kaart van enkele percelen grenzende aan de Oude Rijn en de Lage Rijndijk in het ambacht van Leid..., 1739
Beschrijving:
[Kaart van enkele percelen grenzende aan de Oude Rijn en de Lage Rijndijk in het ambacht van Leiderdorp]
Datering:
1739
Vervaardiger:
Swemkoop, Leendert Jacobszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 87 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van enkele percelen grenzende aan de Oude Rijn en de Lage Rijndijk onder Leiderdorp, aangeduid met de letters A-E. - Bevat register met betrekking tot de gemeten oppervlakten. - Gekopieerd naar een kaart van Jan Pietersz. Douw. - Bijlage bij: verzoekschrift van Jacobus le Boeuff betreffende ontgronding van 8 morgen, 2 hond en 58 roede² land ten noordoosten van de Lage Rijndijk in de polder Achthoven (vergunning van 4 juli 1739). - Verso: verbaal van de landmeter.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2073 [Kaart van een stuk grond gelegen in de Kalkpolder te Leiderdorp], 1736
Beschrijving:
[Kaart van een stuk grond gelegen in de Kalkpolder te Leiderdorp]
Datering:
1736
Vervaardiger:
Swemkoop, Leendert Jacobszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 67 mm. - Noordwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van enkele percelen in eigendom van Jacobus le Boeuff gelegen langs de Doeswatering, met ontwerpen voor het graven van sloten. - Bevat legenda met betrekking tot verschillende polderwerken. - Bevat register met betrekking tot de oppervlakten van de percelen aangeduid met de letters A-F. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Jacobus le Boeuff betreffende ontgronding van ruim 13 morgen land, het graven van sloten en verlegging van een dam (vergunning van 6 juli 1737).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.800
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: