Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
2  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1933 Kaart van de riviere de Merwede by en omtrent Hardinxveld met eenige geprojecteerde waterwerken, 1774
Beschrijving:
Kaart van de riviere de Merwede by en omtrent Hardinxveld met eenige geprojecteerde waterwerken
Datering:
1774
Vervaardiger:
Goekoop, Cornelis
Graveur/etser/lithograaf:
Jacob Turpin
Bijzonderheden:
Schaalstok van 150 roeden = 102 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivier de Merwede nabij Hardinxveld, met ontwerpen voor enkele aan te leggen waterstaatswerken (aangeduid met de letters A-H). - Bevat opschrift met titelvermelding en betreffende het object in de cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van inspecteur-generaal C. Brunings. - Bijlage bij: samen met een kaart van het verloop van de rivier de Merwede bij Loevenstein, Woudrichem en Gorinchem (zie ook: A-1934) bij resolutie d.d. 15 april 1778: "Consideratien op de propositie der heeren gedeputeerden van Gorinchem […] 16 september 1772: benevens rapport wegens de gesteldheid der riviere bij, en omtrent die stad, en de middelen ter verbetering van dezelve" door Christiaan Brunings op 11 april 1778, betreffende het verbeteren van de doorvaart van schepen in de Merwede door het verwijderen van zandbanken en ondieptes in de rivier. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 198.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
48 x 64 cm
Oud nummer:
W 18
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1935 Kaart en aftekening, van een gedeelte van het Goedereêsche zee-gat, als mede een gedeelte van de ..., 1781
Beschrijving:
Kaart en aftekening, van een gedeelte van het Goedereêsche zee-gat, als mede een gedeelte van de rivier Flacquee
Datering:
1781
Vervaardiger:
Goekoop, Cornelis
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 143 mm. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van het Haringvliet en het Goereese Gat. In de rivier zijn langs de raailijnen verschillende dieptepeilingen bijgeschreven. De metingen en het verloop van de kustlijn langs beide kanten van het Haringvliet worden vergeleken met een kaart die tussen 1731 en 1732 door de landmeter Nicolaas Cruquius werd vervaardigd. - Bevat opschrift met titelvermelding en betreffende de verrichte metingen in de cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van inspecteur-generaal C. Brunings. - Bijlage bij: resolutie d.d. 5 april 1780: "Consideratien omtrent het maaken van een Paalenhoofd aan de westzijde der haven van Goedereede, in plaatse van den aldaar leggenden rijsberm" door Christiaan Brunings. De kaart werd vervaardigd naar aanleiding van een rapport betreffende uitbreidingen van de havens van Middelharnis en Goedereede en de toegankelijkheid van de haven van Hellevoetsluis. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 199.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:21.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
64 x 84 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: