Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
4  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1877 Caerte vande riviere vande vecht vande suider zee tot den hinderdam, hoe die selfde is streckende..., 1612
Beschrijving:
Caerte vande riviere vande vecht vande suider zee tot den hinderdam, hoe die selfde is streckende, met alle sijn waen dicken huisen, van beijde steden als Muiden en Weesp
Datering:
1612
Vervaardiger:
Sinck, Lucas Jansen
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 Muidense roeden = 84 mm. - Oosten boven (opgeplakte ingekleurde gedrukte windroos). - Bevat weergave van het verloop van de Vecht tussen Muiden en Hinderdam, met aanduiding van de nabijgelegen wielen (geschreven als 'wa') waaronder enkele met toevoeging van het jaartal 1609. - Bevat metingen van de breedte van de Vecht. - Bevat notitie in cartouche over lengte van de Vechtdijken tussen Muiden en Hinderdam. - Behoort bij stukken betreffende vergunning om verlegging van de dam in de Vecht van Hinderdam naar Muiden, verzocht door dijkgraaf en hoogheemraden van de Zeeburg en Diemerdijk aan de Staten van Holland en West-Friesland, ondersteund door de hoogheemraadschappen van Rijnland en Amstelland en weerstreefd door de Staten van Utrecht (zie ook: OAR, 9018). Het belang van Rijnland en Amstelland was verkorting van de dijken tegen het Zuiderzeewater en versterking van de Diemerdijk. De kaart en drie technische tekeningen worden vermeld in het betoog van Amstelland van 22 augustus 1613.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:8.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
46 x 100 cm
Oud nummer:
W 1
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2899 [Bovenaanzicht van concept schut- en uitwateringssluis in de Vechtmond bij Muiden], 1612
Beschrijving:
[Bovenaanzicht van concept schut- en uitwateringssluis in de Vechtmond bij Muiden]
Datering:
1612
Vervaardiger:
Sinck, Lucas Jansen
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 160 (Muidense!) voet = 410 mm. - Zuid boven. - Bijlage bij: stukken betreffende vergunning om verlegging van de dam in de Vecht van Hinderdam naar Muiden, verzocht door dijkgraaf en hoogheemraden van de Zeeburg en Diemerdijk aan de Staten van Holland en West-Friesland, ondersteund door de hoogheemraadschappen van Rijnland en Amstelland, weerstreefd door de Staten van Utrecht. Het belang van Rijnland en Amstelland was verkorting van de dijken tegen het Zuiderzeewater en versterking van de Diemerdijk. Deze tekening met twee andere technische tekeningen en een kaart staan vermeld in betoog van Amstelland van 22-08-1613
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:110
Techniek:
Handschrift
Formaat:
65x47 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2900 Van die vingerling d'afteijkening van die grote sluijse met twee duijckers binnen Muijen in die V..., 1612
Beschrijving:
Van die vingerling d'afteijkening van die grote sluijse met twee duijckers binnen Muijen in die Vecht te Leggen / Lucas Jansen Sinck. Schaal [circa 1:]. . 1 techn.tek : ms, kleur ; cm, blad cm
Datering:
1612
Vervaardiger:
Sinck, Lucas Jansen
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 160 (Muidense!) voet = 139 mm. - West boven. - Bijlage bij: stukken betreffende vergunning om verlegging van de dam in de Vecht van Hinderdam naar Muiden, verzocht door dijkgraaf en hoogheemraden van de Zeeburg en Diemerdijk aan de Staten van Holland en West-Friesland, ondersteund door de hoogheemraadschappen van Rijnland en Amstelland, weerstreefd door de Staten van Utrecht. Het belang van Rijnland en Amstelland was verkorting van de dijken tegen het Zuiderzeewater en versterking van de Diemerdijk. Deze tekening met twee andere technische tekeningen en een kaart staan vermeld in betoog van Amstelland van 22-08-1613
Vorm:
1 profieltekening
Schaal:
circa 1:325
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42x34 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2901 Perspectivische weergave van concept schut- en uitwateringssluis in de Vechtmond bij Muiden, 1612
Beschrijving:
Perspectivische weergave van concept schut- en uitwateringssluis in de Vechtmond bij Muiden
Datering:
1612
Vervaardiger:
Sinck, Lucas Jansen
Bijzonderheden:
Schaal gelijk aan A-2899. - Zuid boven. - Bevat notitie over benodigde blauwsteen en andere soort. - Bijlage bij: stukken betreffende vergunning om verlegging van de dam in de Vecht van Hinderdam naar Muiden, verzocht door dijkgraaf en hoogheemraden van de Zeeburg en Diemerdijk aan de Staten van Holland en West-Friesland, ondersteund door de hoogheemraadschappen van Rijnland en Amstelland, weerstreefd door de Staten van Utrecht. Het belang van Rijnland en Amstelland was verkorting van de dijken tegen het Zuiderzeewater en versterking van de Diemerdijk. Deze tekening met twee andere technische tekeningen en een kaart staan vermeld in betoog van Amstelland van 22-08-1613. - Verso: Het patroon van Muiden
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:110
Techniek:
Handschrift
Formaat:
62x48 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: