Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Bolleurs, J.x
beacon
3  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1403 Figuratieve Kaart van het stuk land aanwijzende de vergraving in de zaak van T. Wilson eis.r & ge..., 1836
Beschrijving:
Figuratieve Kaart van het stuk land aanwijzende de vergraving in de zaak van T. Wilson eis.r & geëxcip: ca. W.H. Geerlings c.s. ged. & excip:
Datering:
1836
Vervaardiger:
Bolleurs, J.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 ellen = 160 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van een stuk land in eigendom van T. Wilson gelegen langs de Leidsche Trekweg, met aanduiding van twee te maken duikers tussen de Leidsevaart en een te graven bassin. - Bijlage (gemerkt L) bij: inventaris van stukken in een rechtszaak tussen Thomas Wilson, eiser, contra W.H. Geerlings c.s, gedaagden, over vergraving van land in de Veenpolder onder Haarlem. Oorspronkelijk bijlage bij: verzoekschrift van Thomas Wilson, fabrikant te Haarlem, betreffende het leggen van een inlaatduiker van de Leidsche Trekvaart naar een te graven bassin voor zuivering van het water en het leggen van een duiker van het einde van het bassin door de Leidsche Trekweg en Trekvaart naar de fabriek van Wilson op het Muizenveld aan de oostzijde van de Leidsche Trekvaart bestemd voor toevoer van het gezuiverde water.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 40 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3413 [Kaart van een te vergraven perceel weiland in de Veenpolder onder Haarlem], 1835
Beschrijving:
[Kaart van een te vergraven perceel weiland in de Veenpolder onder Haarlem]
Datering:
1835
Vervaardiger:
Bolleurs, J.
Bijzonderheden:
Schaal gelijk aan die van A-2727. - West boven. - Bijlage bij: verzoekschrift van Johannes Wilson, fabrikant te Haarlem, van 10-11-1835 betreffende het leggen van een inlaatduiker uit de Leidsche Trekvaart naar een te graven bassin voor zuivering van het water en het leggen van een duiker van het einde van het bassin door de Leidsche Trekweg en Trekvaart naar de fabriek van Wilson op het Muizenveld aan de oostzijde van de Leidsche Trekvaart bestemd voor toevoer van het gezuiverde water. - Vermelding datering rechts boven aan de kaart is onjuist. - Zie ook de kaarten A-1403 en A-2727 (OAR inventarisnummer 4642)
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
23x18 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2727 [Kaart van een perceel weiland in de Veenpolder onder Haarlem], 1836
Beschrijving:
[Kaart van een perceel weiland in de Veenpolder onder Haarlem]
Datering:
1836
Vervaardiger:
Bolleurs, J.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 el = 160 mm. - West boven. - Bijlage bij: verzoekschrift van Johannes Wilson, fabrikant te Haarlem, betreffende het leggen van een inlaatduiker van de Leidsche Trekvaart naar een te graven bassin voor zuivering van het water en het leggen van een duiker van het einde van het bassin door de Leidsche Trekweg en Trekvaart naar de fabriek van Wilson op het Muizenveld aan de oostzijde van de Leidsche Trekvaart bestemd voor toevoer van het gezuiverde water
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32x20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: