Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kock, P.x
beacon
31  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0785 Ontwerp van een gemetselden duiker in den straatweg tusschen Amsterdam en Haarlem, ter vervanging..., 1851
Beschrijving:
Ontwerp van een gemetselden duiker in den straatweg tusschen Amsterdam en Haarlem, ter vervanging van den bestaanden duiker, uitkomende in den boezem van het te Halfweg op te rigten stoomgemaal
Datering:
1851
Vervaardiger:
Kock, P.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 5 ellen = [...] mm. - Bevat verschillende weergaven van een te maken duiker bij de boezem van het nog te bouwen stoomgemaal te Halfweg, in de vorm van een doorsnede over de lengte, een vooraanzicht, een plattegrond van de fundering en een doorsnede over de lijn A-B. De afmetingen zijn gemeten in ellen. - Bevat aanduiding van de hoogte van het Amsterdams Peil. - Bevat opschrift van M.G. Beijerinck, d.d. 23 augustus 1851.
Vorm:
1 aanzichttekening, 2 doorsneden en 1 plattegrond op 1 blad
Schaal:
1:50
Techniek:
Lithografie
Formaat:
38 x 51 cm
Oud nummer:
Diversen 18
Drukker:
I. en H. van Langenhuysen
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1003 Kaart van een gedeelte van de Ringvaart en Ringdijk in den Bovenwegsche polder onder Sloten, ter ..., 1840
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte van de Ringvaart en Ringdijk in den Bovenwegsche polder onder Sloten, ter aanwijzing van de plaats alwaar de binnen doscering van den Ringdijk op den Meerdijk wordt aangelegd
Datering:
1840
Vervaardiger:
Kock, P.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 275 ellen = 111 mm. - Westzuidwesten boven. - Bevat weergave van de Bovenwegpolder (Riekerpolder), met een concept voor de te leggen polderkade, ringdijk en -vaart, ten behoeve van de droogmaking van het Haarlemmermeer. - Bijlage bij: aanbiedingsbrief van 11 november 1840 van de Commissie van Beheer en Toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer bij monde van D.Th. Gevers van Endegeest. - Kaart no. 1.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 70 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1005 Kaart van het gedeelte Ringvaart en Ringdijk vanaf Sloten tot den Aker Watermolen, ter aanwijzing..., 1840
Beschrijving:
Kaart van het gedeelte Ringvaart en Ringdijk vanaf Sloten tot den Aker Watermolen, ter aanwijzing van de plaatsen, alwaar bij dit gedeelte de Ringdijk in aanraking komt met de steenoeverwerken van het Haarlemmer Meer
Datering:
1840
Vervaardiger:
Kock, P.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 275 ellen = 111 mm. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van de Middelveldse Akerpolder, met een concept voor de te leggen polderkade, ringdijk en -vaart, ten behoeve van de droogmaking van het Haarlemmermeer. - Bijlage bij: aanbiedingsbrief van 11 november 1840 van de Commissie van Beheer en Toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer bij monde van D.Th. Gevers van Endegeest. - Kaart no. 3.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 104 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3398 Droogmaking van het Haarlemmer Meer. Stoomschepradgemaal en uitwaterende sluis, te stichten tot o..., circa 1847
Beschrijving:
Droogmaking van het Haarlemmer Meer. Stoomschepradgemaal en uitwaterende sluis, te stichten tot ontlasting van Rijnlands boezem, achter de Oostsluis te Halfwege
Datering:
circa 1847
Vervaardiger:
Kock, P.; Beijerinck, Jan Anne
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 ellen = 109 mm. - Bevat weergave van doorsneden over het ketelhuis, over een der schepradgebouwen en over het stoomgebouw en de keersluis. - Bevat weergave van het Amsterdams Peil. - Bijlage D. - Behoort bij het rapport van M.G. Beijerinck d.d. 8 april 1847, no. 87.
Vorm:
3 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:100
Techniek:
Lithografie
Formaat:
47 x 55 cm
Drukker:
I. & H. van Langenhuysen
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: