Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
41  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0625 [Bovenaanzicht van dieptepeilingen in het IJ voor de sluizen te Halfweg onder Houtrijk en Polanen], 1810
Beschrijving:
[Bovenaanzicht van dieptepeilingen in het IJ voor de sluizen te Halfweg onder Houtrijk en Polanen]
Datering:
1810
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaal gelijk aan die van A-0626. - Zuiden boven. - Bevat dieptepeilingen van de kom achter de sluizen bij Halfweg, gemeten in voeten en duimen. Bevat notities van de gemiddelde dieptes. - Bijlage bij: in een rapport van 24 mei 1810 van Simon Kros en Pieter de Leeuw wordt melding gemaakt van een kaart van de sluizen met dieptepeilingen zowel in het IJ als in het Haarlemmermeer. Deze kaart is niet in de collectie aanwezig. In een later rapport van 15 juli 1810 doet A. Blanken Jansz., inspecteur van Rijkswaterstaat, gewag van door De Leeuw gedane nadere peilingen. Mogelijk is deze plattegrond daar de neerslag van. - Verso: peilingen voor de sluizen 1810.
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
85 x 67 cm
Oud nummer:
G 17
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0626 Schets tekening van de drie sluizen liggende in den Spaarndamschen dijk te Halfwegen Amsterdam en..., 1810
Beschrijving:
Schets tekening van de drie sluizen liggende in den Spaarndamschen dijk te Halfwegen Amsterdam en Haarlem waarop aangebracht is, de geprojecteerde afdamminge in het IJe en de Meer, tot droogmaking der gemelde sluizen; als mede een profil van den buitendam, der grootste en gemiddelde dieptens
Datering:
1810
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 96 voet = 105 mm. - Bevat concept voor een afdamming van de sluizen te Halfweg. - Bevat legenda op dieptepeilingen. - Bevat dwarsprofielen van dieptepeilingen en van de grootste diepte van de Middelsluis met zinkstuk. - Bevat aanvullingen gemaakt met potlood. - Bijlage bij: begroting van kosten voor het afdammen en droogmaken van de sluizen te Halfweg opgemaakt d.d. 22 september 1810 door de directeur van de Katwijkse Werken Simon Kros en de generaal opziener Pieter de Leeuw. - Verso: N 177.
Vorm:
1 plattegrond, 1 aanzichttekening en 1 profieltekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:290
Techniek:
Handschrift
Formaat:
52 x 67 cm
Oud nummer:
G 5
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0627 Schets tekening van de drie sluizen liggende in den Spaarndamschen dijk te Halfwegen Amsterdam en..., 1810
Beschrijving:
Schets tekening van de drie sluizen liggende in den Spaarndamschen dijk te Halfwegen Amsterdam en Haarlem waarop aangebracht zijn, de geprojecteerde afdamminge in 't IJe en de Meer tot droogmaking der gemelde sluizen, als mede een profil van den buitendam, over de grootste en gemiddelde dieptens
Datering:
1810
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 96 voet = 105 mm. - Bevat concept voor een afdamming van de sluizen te Halfweg. - Bevat legenda op dieptepeilingen. - Bevat dwarsprofiel van dieptepeilingen. - Bijlage bij: begroting van kosten voor het afdammen en droogmaken van de sluizen te Halfweg opgemaakt d.d. 22 september 1810 door de directeur van de Katwijkse Werken Simon Kros en de generaal opziener Pieter de Leeuw. - Verso: teekeningen der sluizen Halfweegen.
Vorm:
1 plattegrond en 1 profieltekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:290
Techniek:
Handschrift
Formaat:
46 x 63 cm
Oud nummer:
G 6
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0630 Bovenaanzicht en perspectivisch aanzicht van de sluizen te Halfweg aan de zijde van het IJ, 1810
Beschrijving:
Bovenaanzicht en perspectivisch aanzicht van de sluizen te Halfweg aan de zijde van het IJ
Datering:
1810
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de; Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 voet = 132 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de drie sluizen te Halfweg. Met de letter A is de verankering van heipalen in de vleugelmuur van de Westsluis weergegeven. - Bijlage bij: rapport van 24 mei 1810 van de directeur van de Katwijkse werken Simon Kros en de generaal-opziener Pieter de Leeuw over de staat van de sluizen te Halfweg. In het bijzonder het voorstel om over te gaan tot het heien van palen voor de vleugelmuren in geval van voortgaande ontzetting van die muren.
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 64 cm
Oud nummer:
G 8
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: