Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
3  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2713 Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is ..., 1773
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is in de bedyking van de gecombineerde Noord plas onder Hazerswoude c.s.
Datering:
1773
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Schenk, L. Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 100 roeden = 165 mm voor de kaart links en van 200 roeden = 88 mm voor de kaart rechts. - De kaart links bevat een ontwerp van een nieuwe molenboezem van Pieter van Lelyveld. De kaart rechts bevat weergave van de Butterpolder met oude uitwatering. - Bevat in cartouche verbaal van de landmeter in vervolg op de titel over het graven van een aparte molenboezem voor het waterschap De Omringdijk van de Drooggemaakte Noordplas aan de zuidzijde vande Rietveldse Vaart tot in de Oostvaart. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaarten A-1186 en A-1192. - Bijlage bij (aangehecht): Kaarte aanwyzende het concept en plan van Pieter van Lelyveld, ter separate bemaling van den Droog gemaakten polder onder Haserswoude en Hogeveen, en het dorp van Haserswoude; waar van de executie door heeren dykgraaf en hoog heemraden is geordonneert op den 25. january 1773 (zie ook: OAR, 4490).
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:2.300 (links), circa 1:8.500 (rechts)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
32 x 83 cm
Drukker:
L. Schenk Jansz.
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2715 Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is ..., 1773
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is in de bedyking van de Gecombineerde Noord plas onder Hazerswoude c.s.
Datering:
1773
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Schenk, L. Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 100 roeden = 165 mm voor de kaart links en van 200 roeden = 88 mm voor de kaart rechts. - De kaart links bevat een ontwerp van een nieuwe molenboezem van Pieter van Lelyveld. De kaart rechts bevat weergave van de Butterpolder met oude uitwatering. - Bevat in cartouche verbaal van de landmeter in vervolg op de titel over het graven van een aparte molenboezem voor het waterschap De Omringdijk van de Drooggemaakte Noordplas aan de zuidzijde vande Rietveldse Vaart tot in de Oostvaart. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaarten A-1186 en A-1192. - Bijlage bij: Kaarte aanwyzende het concept en plan van Pieter van Lelyveld, ter separate bemaling van den Droog gemaakten polder onder Haserswoude en Hogeveen, en het dorp van Haserswoude; waar van de executie door heeren dykgraaf en hoog heemraden van Rhynland is geordonneert op den 25. january 1773 (zie ook: OAR, 4490).
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:2.300 (links), circa 1:8.500 (rechts)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
32 x 85 cm
Drukker:
L. Schenk Jansz.
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2893 Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is ..., 1773
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-polder, welke meede begrepen is in de bedyking van de Gecombineerde Noord plas onder Hazerswoude c.s.
Datering:
1773
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Schenk, L. Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 100 roeden = 164 mm voor de kaart links en van 200 roeden = 88 mm voor de kaart rechts. - De kaart links bevat een ontwerp van een nieuwe molenboezem van Pieter van Lelyveld. De kaart rechts bevat weergave van de Butterpolder met oude uitwatering. - Bevat in cartouche verbaal van de landmeter in vervolg op de titel over het graven van een aparte molenboezem voor het waterschap De Omringdijk van de Drooggemaakte Noordplas aan de zuidzijde vande Rietveldse Vaart tot in de Oostvaart. - In druk uitgegeven naar analogie van manuscriptkaarten A-1186 en A-1192. - Bijlage bij: Kaarte aanwyzende het concept en plan van Pieter van Lelyveld, ter separate bemaling van den Droog gemaakten polder onder Haserswoude en Hogeveen, en het dorp van Haserswoude; waar van de executie door heeren dykgraaf en hoog heemraden van Rhynland is geordonneert op den 25. january 1773.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:2.300 (links), circa 1:8.500 (rechts)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 81 cm
Drukker:
L. Schenk Jansz.
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: