Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
8  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0387 Caerte vant lant toebehoorende Iacop van Duiuenuoorde leggende inden amboochte van Catwijck opten..., 1581
Beschrijving:
Caerte vant lant toebehoorende Iacop van Duiuenuoorde leggende inden amboochte van Catwijck opten Rijn..
Datering:
1581
Vervaardiger:
Merwen, Symon Franszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 85 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van het land toebehorende aan Jacob van Duivenvoorde, gelegen in het ambacht van Katwijk aan den Rijn, dat door de aanleg van de nieuwe vaart (het Mallegat) is afgesneden. Op de kaart zijn de omliggende landen met de bijbehorende eigenaars weergegeven. Het land is opgedeeld in A en B. De oppervlakte van A is berekend op 1 morgen, 349 roeden. Die van B is vastgesteld op 144 roeden (in totaal 1 morgen, 493 roeden). - Opschrift in de cartouche betreffende de verrichte metingen en het totale landverlies van de vergraven percelen A en B.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40,5 x 32,5 cm
Oud nummer:
I 2
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0386 Caerte vande niewe waterloosijnge, hoe die gegrauen is vande Noortwijcker weteryn ofte Vliet, 1581
Beschrijving:
Caerte vande niewe waterloosijnge, hoe die gegrauen is vande Noortwijcker weteryn ofte Vliet
Datering:
1581
Vervaardiger:
Merwen, Symon Franszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 40 roeden = 95 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de nieuwe waterlozing genaamd het Mallegat, gegraven vanaf de Noordwijker Wetering of Vliet tot aan de Zee, en de omgeving. Van de omliggende landen is de oppervlakte vastgesteld en zo mogelijk de eigenaars weergegeven. - Bevat drie opschriften in de cartouches, betreffende de totale oppervlakte van de omliggende landen (vastgesteld op 11 morgen, 93 roeden en 8 duimen), de verantwoording van Van Merwen en de aanduiding van het totale landverlies van de vergraven percelen A en B om plaats te maken voor de vaart en de aan weerszijden daarvan gelegen opgeworpen aarde.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Handschrift
Formaat:
57 x 41,5 cm
Oud nummer:
I 2
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0384 Het lant toebehoorende den voorscr. meester Ian, gheleegen tussen Catwijc op ten Rijn ende Catwij..., 1577
Beschrijving:
Het lant toebehoorende den voorscr. meester Ian, gheleegen tussen Catwijc op ten Rijn ende Catwijc op Zee, door welcker dat de nieuwe vaert gheschooten is
Datering:
1577
Vervaardiger:
Merwen, Symon Franszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 93 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van het land toebehorende aan Jan van Bancken, dat door de aanleg van de nieuwe vaart (het Mallegat) is afgesneden. Het land is opgedeeld in A en B. Hiervan zijn de breedte- en lengtematen weergegeven, evenals de breedte van de opgeworpen aarde (kaden) aan weerszijde van de nieuwe vaart (7 roeden). De inhoud van A is berekend op 3 morgen, 284 roeden en 6 voeten. Die van B is vastgesteld op 5 morgen, 217 roeden en 9 voeten (in totaal 8 morgen, 502 morgen en 3 voeten). - Opschrift in de cartouche betreffende de verrichte metingen, op verzoek van de heemraden van Rijnland en meester Van Bancken. - Beschreven in: Beschrijving van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1457-1580 / P.G.M. Diebels.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 24 cm
Oud nummer:
I 2
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0385 [Kaart van de nieuwe waterlozing, genaamd het Mallegat, en van de daartoe vergraven landen], 1580
Beschrijving:
[Kaart van de nieuwe waterlozing, genaamd het Mallegat, en van de daartoe vergraven landen]
Datering:
1580
Vervaardiger:
Merwen, Symon Franszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 90 roeden = 169 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van het land toebehorend aan de erfgenamen van Havick Ghysen, gelegen in het ambacht van Katwijk aan den Rijn, dat door de aanleg van de nieuwe vaart (het Mallegat) vergraven is. Op de kaart zijn de omliggende landen weergegeven met de bijbehorende eigenaren en het afgebrande huis wijlen Havick Ghysen. Het land is opgedeeld in vier vlakken (A, B, C en D), waarvan de inhoud is berekend in paren (AC en BD). De inhoud van AC, inclusief de opgeworpen aarde aan weerszijden van de nieuwe vaart, is 2 morgen, 570 roeden en 7 voeten, voor BD is het vastgesteld op 6 morgen, 417 roeden en 9 voeten. - Bevat opschriften in twee cartouches, betreffende de verrichte metingen, op verzoek van Jan Gerritsz. uit naam van de erfgenamen van Havick Ghysen.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 29,5 cm
Oud nummer:
I 2
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: