Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
24  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-2026 Kaart van de gemeente Haarlemmermeer, 1857
Beschrijving:
Kaart van de gemeente Haarlemmermeer
Datering:
1857
Vervaardiger:
Geus, G.A. de
Bijzonderheden:
Tweede druk. - Met vermelding van de afdelingen Vijfhuizen, Rijk, Beinsdorp en Burgerveen. - Met aantekeningen over het grondgebied en vermogen van de pompmachines Leeghwater, Lijnden en Qruquius. - Wet van 22 maart 1839, Staatsblad nr. 7: bedijking en droogmaking van de Haarlemmermeer
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:50000
Techniek:
Gedrukt gekleurd
Drukker:
Lith. v. Emrik & Binger
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Van Gogh en Oldenzeel
Licentie:
CC BY-SA 4.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0793 Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet, 1861
Beschrijving:
Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet
Datering:
1861
Vervaardiger:
Geus, G.A. de; Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat situatietekening, profieltekeningen van de Rijn en de Korte Vliet, twee aanzichttekeningen en een plattegrond van een sluis met twee openingen, een aanzichttekening en plattegrond van een houten draaibrug en een aanzichttekening en plattegrond van een houten vaste brug met stenen hoofden. - De in de profieltekeningen met blauw aangegeven vlakken geven de wateringen aan en de met geel aangegeven vlakken de te vergraven gronden. - Behoort bij de memorie over de verruiming van de Rijn en van de Waddinger of Korte Vliet in verband met een tegemoetkoming in de peilbemaling van de hoofdopzichter van Rijnland Jan Kros d.d. 6 november 1861. In kaart gebragt en geteekend, deels naar verstrekte stukken door den hoofdopzigter en overigens naar eigene opneming, peiling of ontwerp, door den opzigter van Rijnland te Leiden in de jare 1861. G.A. de Geus
Vorm:
1 situatietekening, 35 profieltekeningen, 4 aanzichttekeningen en 3 plattegronden op 1 blad
Schaal:
1:2.500 (situatie) en 1:100 (profielen)
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
88 x 200 cm
Oud nummer:
R 62
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0352 Schets van een gedeelte van de Ringvaart : Peilingen in de Ringvaart van en met nummerpaal 12 tot..., 1853
Beschrijving:
Schets van een gedeelte van de Ringvaart : Peilingen in de Ringvaart van en met nummerpaal 12 tot en met nummerpaal 37
Datering:
1853
Vervaardiger:
Geus, G.A. de
Bijzonderheden:
Bevat N.B. betreffende weergave A.P. in de dwarsprofielen met blauwe lijnen en betreffende de schalen van de dwarsprofielen (voor de lengte 1:500 en voor de diepte 1:100) en van het lengteprofiel (voor de lengte 1:30.000 en voor de diepte 1:100). - Bevat dwarsprofielen van de Ringvaart in het Haarlemmer kwartier van Rijnland. - Bevat notitie van de eerste opziener en landmeter J. Kros waarin hij de kaart voor gezien en akkoord verklaard en als bijlage 5 heeft ingezonden bij rapport van 23 december 1853 na aanwijzing op de profielen van de maat van de aanleg met rode lijnen. - Bijlage bij: proces-verbaal van 12 augustus 1853 door de opziener van Rijnlands werken in het kwartier van Halfweg G.A. de Geus. - OAR inventarisnummer 1665 bevat een aanschrijving aan onderopziener J.D. Rijk en opziener G.A. de Geus om peilingen te doen in de Ringvaart. - Verso: C 87. - Vormt met A-0353 een twee-eenheid.
Vorm:
1 blad met kaart en profieltekeningen
Schaal:
1:15.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
88 x 119 cm
Oud nummer:
C 87 1e
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0353 Profillen der hart of versteklijnen op de wederzijdsche hoeken van de mondingen der hoofdvaarten ..., 1853
Beschrijving:
Profillen der hart of versteklijnen op de wederzijdsche hoeken van de mondingen der hoofdvaarten met de ringvaart
Datering:
1853
Vervaardiger:
Geus, G.A. de
Bijzonderheden:
Bevat N.B. betreffende weergave A.P. in de dwarsprofielen met blauwe lijnen en betreffende de schalen van de dwarsprofielen (voor de lengte 1:500 en voor de diepte 1:100). - Bevat dwarsprofielen van de Ringvaart in het Haarlemmer kwartier van Rijnland. - Bevat notitie van de eerste opziener en landmeter J. Kros waarin hij de tekening voor gezien en akkoord verklaard en als bijlage 4 heeft ingezonden bij rapport van 23 december 1853 na aanwijzing van de nodige diepte met rode lijnen. - Bijlage bij: proces-verbaal [van 12 augustus 1853] door de opziener van Rijnlands werken in het kwartier van Halfweg G.A. de Geus. - OAR inventarisnummer 1665 bevat een aanschrijving aan onderopziener J.D. Rijk en opziener G.A. de Geus om peilingen te doen in de Ringvaart. - Vormt met A-0352 een twee-eenheid.
Vorm:
1 blad met profieltekeningen
Schaal:
1:100 - 500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
39 x 93 cm
Oud nummer:
C 87 2e
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: