Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
33  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1705 Harlemum : [Stadsplattegrond van Haarlem], 1688
Beschrijving:
Harlemum : [Stadsplattegrond van Haarlem]
Datering:
1688
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 184 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de stad Haarlem in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De randen van de kaart zijn versierd met enkele tekeningen. Langs de zijkanten zijn verschillende gezichten op vooraanstaande gebouwen aangebracht, evenals twee tekeningen van belangrijke historische gebeurtenissen voor Haarlem. Rechts de inname van Damietta in Egypte tijdens de Vijfde Kruistocht (abusievelijk de Derde Kruistocht) en links de Spaanse belegering van de stad in 1572 en 1573. Langs de onderste rand is een aanzichttekening van de stad met allegorische voorstellingen aangebracht. Aan de bovenkant zijn de wapenschilden van pensionaris Michiel ten Hoven, secretaris Johan Steyn en van de burgemeesters Antoni Coning, Mahu le Febure, Willem Fabricius en Salomon van Echten afgebeeld. In het midden is het rijk versierde wapenschild van de stad weergegeven. - Bevat legenda met duiding van gebouwen, straatnamen en plaatsen. - Opgedragen aan de burgemeesters en regeerders van de stad Haarlem.
Vorm:
Meerdere tekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
177 x 195 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4682 Harlemum : [Kaartblad no. 1], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Kaartblad no. 1]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok op kaart A-4960. - Oosten boven. - Bevat weergave van de stad Haarlem in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De kaart bestaat uit verschillende losse bladen. - Bevat gedeelte van een opschrift in de cartouche ('Victi, Vim, Virtus'). - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
54 x 59 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4683 Harlemum : [Kaartblad no. 2], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Kaartblad no. 2]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok op kaart A-4960. - Oosten boven. - Bevat weergave van de stad Haarlem in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De kaart bestaat uit verschillende losse bladen. - Bevat gedeelte van een opschrift in de cartouche ('Victi, Vim, Virtus'). - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
54 x 59 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4684 Harlemum : [Kaartblad no. 3], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Kaartblad no. 3]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok op kaart A-4960. - Oosten boven. - Bevat weergave van de stad Haarlem in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De kaart bestaat uit verschillende losse bladen. - Bevat gedeelte van de titelvermelding. - Bevat opschrift in de cartouche. - Kaart opgedragen aan de burgemeesters en regeerders van de stad Haarlem. - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
54 x 59 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: