Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
306  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0283 [Schetskaart van de situatie van het gegraven kanaal om het Aar-verlaat nabij de Kattenbrug], 1824
Beschrijving:
[Schetskaart van de situatie van het gegraven kanaal om het Aar-verlaat nabij de Kattenbrug]
Datering:
1824
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Noordnoordoosten boven. - Bevat legenda met betrekking tot de geletterde objecten. - Behoort bij het rapport van landmeter A. Hanegraaff d.d. 6 september 1824. - Bijlage no. 6.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31,5 x 17 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1065 [Kaart van de Oostbos- en Knippolders, tussen de Heerenweg en de Vliet, onder Veur], 1812
Beschrijving:
[Kaart van de Oostbos- en Knippolders, tussen de Heerenweg en de Vliet, onder Veur]
Datering:
1812
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Noordwesten boven. - Bevat weergave van de Oostbos- en Knippolders, met aanduiding van de percelen langs de oever van de Vliet. Met rode lijnen is een verlenging van de molensloot weergegeven. - Bijlage bij: het rapport van landmeter A. Hanegraaff d.d. 29 september 1812. - Behoort bij stukken betreffende de vereniging van de Oostbos- en Knippolders.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
15 x 25 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1072 [Kaart van de verveningen onder Zwammerdam en Reeuwijk], 1810
Beschrijving:
[Kaart van de verveningen onder Zwammerdam en Reeuwijk]
Datering:
1810
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Noordoosten boven. - Toegeschreven aan Adrianus Hanegraaff op grond van handschrift. - Bevat weergave van de verveende gronden gelegen onder Zwammerdam en Reeuwijk. - Gekopieerd naar de kaart van Rijnland in 1746. - Bijlage bij: rapport van 29 april 1810 van een commissie bestaande uit dijkgraaf A. van Holst en de hoogheemraden P.G. Mess en D. van Leyden Gael, naar de staat van vervening en de mogelijkheid tot droogmaking van de plassen Broekvelden en Vettenbroek onder Zwammerdam en de veenplassen onder Reeuwijk en Sluipwijk, zijnde onderdeel van een alomvattend onderzoek naar de verveningen in het hoogheemraadschap van Rijnland. - Verso: not. 4 zomermaand 1810 Bijlage n. 11 B.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 24 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1074 [Kaart van de Schinkelpolder], 1819
Beschrijving:
[Kaart van de Schinkelpolder]
Datering:
1819
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 163 mm. - Noordwest ten noorden boven. - Bevat weergave van de te vervenen en droog te maken Schinkelpolder. Met grijs gearceerde vlakken is het verloop van de ontworpen polderkade weergegeven. - Bevat register met opgave van de oppervlakte van de genummerde landen in de polder met bijbehorend verbaal van de landmeter gedateerd op 24 maart 1819. - Bevat een tweede verbaal met verklaring van de wijze van opmeting. - Bevat randversiering in de vorm van een gewassen pentekening. - Bijlage bij: in het reglement tot verdere vervening, bedijking en droogmaking, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 september 1818, staat in artikel 3 vermeld dat de landmeter van het hoogheemraadschap de metingen zal verrichten om daarnaar een kaart te maken. De aanwijzingen wat in kaart gebracht moet worden corresponderen volledig met de inhoud van de kaart. - Het reglement is opgenomen in OAR inventarisnummer 3020b, onder nummer 55 van de toegevoegde lijst van stukken.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
90 x 124
Oud nummer:
M 133b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: