Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
10  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1988 Kaart der waare gedaante en groote des Bylandschen Waards, en Herwenschen Schaars, met de daar tu..., 1773
Beschrijving:
Kaart der waare gedaante en groote des Bylandschen Waards, en Herwenschen Schaars, met de daar tusschen stroomende rivier de Whaal
Datering:
1773
Vervaardiger:
Straalen, Hendrik van
Graveur/etser/lithograaf:
Leonard Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 210 roeden = 202 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivier de Waal, rond de Bijlandse Waard en Herwen. - Kaart gemaakt in opdracht van Christiaan Brunings, als inspecteur-generaal van 's Lands Rivieren. - Bijlage bij: resolutie d.d. 1 februari 1773 van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 194.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
94 x 97 cm
Oud nummer:
V 33
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5266 Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, 1798
Beschrijving:
Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard
Datering:
1798
Vervaardiger:
Straalen, Hendrik van
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 510 roeden = 317 mm. - Zuidwesten nagenoeg boven. - Bevat ontwerp voor een kanaal (de 'Nieuwe Waal') tussen twee bochten in de Waal, gelegen in de Bijlandse of Hollandse Waard. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de verrichte metingen van M. Beijerinck en H. van Straalen. - Deze verkleinde versie van het origineel van 1776 is gemaakt in opdracht van de Gecommitteerde Raden. - Bevat register in cartouche met betrekking tot de diepte van het kanaal in vergelijking met het Arnhems Peil gemeten per punt (aangeduid met 1-37 en A-O). - Bevat een notitie betreffende de dieptepeilingen van de bodem in het kanaal. - Oorspronkelijk bijlage bij: resolutie d.d. 7 mei 1777: "Nader rapport van den commissaris van het Pannerdensche Kanaal en Gecommitteerde Raaden, met eenige bijlaagen, rakende derzelver verdere verrigtingen omtrent het generaal redres van den staat der bovenrivieren, [...]" door J.P. van Boetzelaer van 24 april 1777. Deze kaart is opgenomen in de rivieratlas van C. Brunings, getiteld: Verzameling van rapporten, verbaalen en verder stukken, betreffende de doorsnijdingen en werken welken, sedert de conventie van den jaar 1771 op de Bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zijn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, de overstroomingen (bij open rivier) te voorkomen". - Bijlage T. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 196-197.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 99 cm
Oud nummer:
Atlas 49/49a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5265 Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, 1798
Beschrijving:
Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard
Datering:
1798
Vervaardiger:
Straalen, Hendrik van
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 410 roeden = 256 mm. - Zuidwesten nagenoeg boven. - Bevat ontwerp voor een kanaal (de 'Nieuwe Waal') tussen twee bochten in de Waal, gelegen in de Bijlandse of Hollandse Waard en bijbehorende werkzaamheden. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de verrichte metingen. - Deze verkleinde versie van het origineel van 1775 is gemaakt in opdracht van de Gecommitteerde Raden. - Bevat legenda in cartouche met betrekking tot de werkzaamheden, aangeduid met de letters AA-OOO. Met stippellijnen is de te graven oever aangeduid. - Bevat register in cartouche met betrekking tot de diepte van het kanaal in vergelijking met het Arnhems Peil gemeten per punt (aangeduid met 1-37 en A-C). - Bevat een notitie betreffende de dieptepeilingen van de bodem in het kanaal. - Oorspronkelijk bijlage bij: resolutie d.d. 7 mei 1777: "Nader rapport van den commissaris van het Pannerdensche Kanaal en Gecommitteerde Raaden, met eenige bijlaagen, rakende derzelver verdere verrigtingen omtrent het generaal redres van den staat der bovenrivieren, [...]" door J.P. van Boetzelaer van 24 april 1777. Deze kaart is opgenomen in de rivieratlas van C. Brunings, getiteld: Verzameling van rapporten, verbaalen en verder stukken, betreffende de doorsnijdingen en werken welken, sedert de conventie van den jaar 1771 op de Bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zijn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, de overstroomingen (bij open rivier) te voorkomen". - Bijlage Q. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 196-197.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 98 cm
Oud nummer:
Atlas 49/49a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5264 Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, 1798
Beschrijving:
Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard
Datering:
1798
Vervaardiger:
Straalen, Hendrik van
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 510 roeden = 317 mm. - Zuidwesten nagenoeg boven. - Bevat ontwerp voor een kanaal (de 'Nieuwe Waal') tussen twee bochten in de Waal, gelegen in de Bijlandse of Hollandse Waard. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de verrichte metingen van M. Beijerinck en H. van Straalen. - Deze verkleinde versie van het origineel van 1774 is gemaakt in opdracht van de Gecommitteerde Raden. - Bevat register in cartouche met betrekking tot de diepte van het kanaal in vergelijking met het Arnhems Peil gemeten per punt (aangeduid met 1-37 en A-C). - Bevat een notitie betreffende de dieptepeilingen van de bodem in het kanaal. - Oorspronkelijk bijlage bij: resolutie d.d. 7 mei 1777: "Nader rapport van den commissaris van het Pannerdensche Kanaal en Gecommitteerde Raaden, met eenige bijlaagen, rakende derzelver verdere verrigtingen omtrent het generaal redres van den staat der bovenrivieren, [...]" door J.P. van Boetzelaer van 24 april 1777. Deze kaart is opgenomen in de rivieratlas van C. Brunings, getiteld: Verzameling van rapporten, verbaalen en verder stukken, betreffende de doorsnijdingen en werken welken, sedert de conventie van den jaar 1771 op de Bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zijn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, de overstroomingen (bij open rivier) te voorkomen". - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 196.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
42 x 74 cm
Oud nummer:
Atlas 49/49a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: