Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
5  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1802 Caart van het Herwense Schaar dat zigh op den 10de februari 1752, aldus heeft bevonden, 1752
Beschrijving:
Caart van het Herwense Schaar dat zigh op den 10de februari 1752, aldus heeft bevonden
Datering:
1752
Vervaardiger:
Leenen, Willem
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 145 mm. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Waal bij Herwen, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken (waaronder een drietal kribben) en zandwallen. - Betreft een kopie van de kaart van Willem Leenen. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 situatietekening
Schaal:
circa 1:5.200
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1804 Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het canaal te Pannerden, 1754
Beschrijving:
Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het canaal te Pannerden
Datering:
1754
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Leenen, Willem
Graveur/etser/lithograaf:
David Koster, Maria de Haan (kopergravure), Jan van Jagen (lettergravure)
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 roeden = 114 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van het verloop van de Waal van de Schenkenschans tot aan de Sterrenschans en het Pannerdensch Kanaal, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken en zandwallen. Bevat daarnaast verschillende ontwerpen voor (onder andere) het aanleggen van (inlaag-)dijken, het verlengen van de oeverbeschermingswerken bij Herwen en het graven van twee doorsnijdingen bij het Bijlandse Grind en het Lobitse Grind, ten behoeve van de ontlasting van enkele oevers en scharen. Met stippellijnen is het eerdere verloop van de Waal aangeduid. Bij enkele ontwerpen zijn notities bijgeschreven. Enkele aanvullingen zijn later op de kaart aangebracht. - Bevat opschrift in het cartouche links onderin, met verantwoording van de landmeters. - Kaart gemaakt in opdracht van de gecommitteerden tot de commissie tot de Benificiering van Nederrijn en IJsselstromen, wegens de provincie Gelderland. - Bevat opschrift in cartouche rechts onderin, betreffende de verrichte metingen en enkele ontwerpen. - Bijlage bij: brief van Abraham van Bleiswijk, Dirck de Raet en Gerard Hasselaar aan de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 1 december 1751. De kaart is tevens als bijlage toegevoegd aan een gelijke brief van 13 februari 1754, "Rapport [...] weegens inspectie in loco, en informatien van den toestand der saaken door het hooge rivierwaater in de maand december 1753 veroorsaakt, [...]" van 16 februari 1754 en "Verbaal van een reise naar Arnhem, Pannerden, Herwen en de Spijk &c [...] geassisteerd met den professor en Inspecteur Generaal der rivieren van Holland mr. J. Lulofs, tot het bezigtigen van den toestand der rivier- en waterwerken aan het Spijk, bij Herwen, Millingen en Pannerden [...]" van 6 augustus 1761. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 172, 174-175, 182-183.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:13.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 79 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1805 Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het canaal te Pannerden, 1754
Beschrijving:
Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans, tot beneeden het canaal te Pannerden
Datering:
1754
Vervaardiger:
Leenen, Willem; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Koster, Maria de Haan (kopergravure), Jan van Jagen (lettergravure)
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 roeden = 114 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van het verloop van de Waal van de Schenkenschans tot aan de Sterrenschans en het Pannerdens Kanaal, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken en zandwallen. Bevat daarnaast verschillende ontwerpen voor (onder andere) het aanleggen van (inlaag-)dijken, het verlengen van de oeverbeschermingswerken bij Herwen en het graven van twee doorsnijdingen bij het Bijlandse Grind en het Lobitse Grind, ten behoeve van de ontlasting van enkele oevers en scharen. Met stippellijnen is het eerdere verloop van de Waal aangeduid. Bij enkele ontwerpen zijn notities bijgeschreven. Enkele aanvullingen zijn later op de kaart aangebracht. - Bevat opschrift in het cartouche links onderin, met verantwoording van de landmeters. - Kaart gemaakt in opdracht van de gecommitteerden tot de commissie tot de Benificiering van Nederrijn en IJsselstromen, wegens de provincie Gelderland. - Bevat opschrift in cartouche rechts onderin, betreffende de verrichte metingen en enkele ontwerpen. - Bijlage bij: brief van Abraham van Bleiswijk, Dirck de Raet en Gerard Hasselaar aan de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 1 december 1751. De kaart is tevens als bijlage toegevoegd aan een gelijke brief van 13 februari 1754, "Rapport [...] weegens inspectie in loco, en informatien van den toestand der saaken door het hooge rivierwaater in de maand december 1753 veroorsaakt, [...]" van 16 februari 1754 en "Verbaal van een reise naar Arnhem, Pannerden, Herwen en de Spijk &c [...] geassisteerd met den professor en Inspecteur Generaal der rivieren van Holland mr. J. Lulofs, tot het bezigtigen van den toestand der rivier- en waterwerken aan het Spijk, bij Herwen, Millingen en Pannerden [...]" van 6 augustus 1761. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 172, 174-175, 182-183.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:13.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 81 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1953 Caart figuratif van het Spyck, en Ossewaart, de rivieren boven en needer Rhijn, met de daar ontre..., 1745
Beschrijving:
Caart figuratif van het Spyck, en Ossewaart, de rivieren boven en needer Rhijn, met de daar ontrent geleegene dyckagien en soomer dammen etc.
Datering:
1745
Vervaardiger:
Leenen, Willem
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 68 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Boven-Rijn en de Nederrijn nabij de Ossenwaard en Spijk, met aanduiding van een aan te leggen zomerdijk (aangeduid met de letters A-H). Met rode lijnen zijn enkele geprojecteerde waterstaatswerken aangeduid, die volgens de onderstaande notitie zijn opgesteld volgens een verbaal van de Staten van Gelderland en Kleef. - Bevat opschrift betreffende de opdracht en een notitie betreffende de lengte van de aan te leggen dijk in de cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland. - Betreft een verkleinde versie van een handschrift kaart die in hetzelfde jaar werd vervaardigd. - Bijlage bij: resolutie d.d. 20 augustus 1744, getiteld: "Verbaal van de reise [...] na Arnhem [tot het bijwonen van een conferentie] met de heeren gecommitteerden van de heeren Staaten van de provincien van Gelderland en Utregt, over de doorgebrooken Spijksen dijk in den Lande van Kleef, en over de nadeelige gevolgen die daar van te wagten zijn". - Beschreven in: 1) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 107. 2) In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 170.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:11.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
43 x 54 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: