Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
3  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5269 Kaart, vertoonende de waare gedaante van den Bylandschen-Waard, benevens den loop der rivieren: d..., 1770-1798
Beschrijving:
Kaart, vertoonende de waare gedaante van den Bylandschen-Waard, benevens den loop der rivieren: de Boven Rhyn, Whaal, en Pannerdensche Canaal; derzelver oude strangen en oevers; aanschietende grind en zand-wellen, waarden, kribben, enz.
Datering:
1770-1798
Vervaardiger:
Klinkenberg, Dirk; Beijerinck, F.
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.000 Gelderse roeden = 296 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de Bijlandse Waard, met aanduiding van het oorspronkelijke verloop van de Waal in 1753 (aangeduid met stippellijnen). - Bevat legenda in cartouche met betrekking tot enkele werkzaamheden in en nabij Herwen, aangeduid met de letters A-P, met verwijzing naar het bijbehorende verbaal. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object. - Bevat notitie in cartouche betreffende de verrichte metingen. Daarbij zijn met stippellijnen het ontwerp aangeduid voor een te graven kanaal door de Bijlandse Waard (later de 'Nieuwe Waal'). - Oorspronkelijk bijlage bij: resolutie d.d. 27 juni 1770: "Verbaal van eene reize na Arnhem [...], tot het houden van Conferentien met de Heeren Gecommitteerden van Gelderland en de heeren commissarissen weegens zijne majesteit den Koning van Pruissen." De kaart is tevens toegevoegd aan een soortgelijk verbaal en een bijbehorende resolutie van 19 april 1771. Deze kaart is (vermoedelijk) opgenomen in de rivieratlas van C. Brunings, getiteld: "Verzameling van rapporten, verbaalen en verder stukken, betreffende de doorsnijdingen en werken welken, sedert de conventie van den jaar 1771 op de Bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zijn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, de overstroomingen (bij open rivier) te voorkomen". - Bijlage 2B. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 188, 190-191.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:12.800
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 84 cm
Oud nummer:
Atlas 49/49a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1974 Kaart welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen polder genoemd De Pley, 1770
Beschrijving:
Kaart welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen polder genoemd De Pley
Datering:
1770
Vervaardiger:
Klinkenberg, Dirk; Beijerinck, F.
Graveur/etser/lithograaf:
Leonard Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 510 roeden = 312 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivieren de Nederrijn en de Gelderse IJssel, met een ontwerp voor de doorsnijding van de polder de Pley om beide rivieren met elkaar te verbinden naar aanleiding van de toenemende wateroverlast van de bovenrivieren. In de Nederrijn en de Gelderse IJssel zijn dieptecijfers bijgeschreven. - Bevat een notitie betreffende de verrichte dieptepeilingen en de zandplaten in het cartouche links. - Betreft een gedrukte versie van een mansucriptkaart vervaardigd door Frederik Beyerinck in 1767. - Bijlage bij: resolutie d.d. 27 juni 1770: "Verbaal van eene reize na Arnhem [...], tot het houden van Conferentien met de Heeren Gecommitteerden van Gelderland en de heeren commissarissen weegens zijne majesteit den Koning van Pruissen". De kaart is tevens toegevoegd aan een soortgelijk verbaal en een bijbehorende resolutie van 19 april 1771. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 188-191.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 77 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3615 Verkleind idee van het profil van de wydte en het vermogen van het canaal tusschen Maas en Waal b..., 1764
Beschrijving:
Verkleind idee van het profil van de wydte en het vermogen van het canaal tusschen Maas en Waal by het Fort St. Andries
Datering:
1764
Vervaardiger:
Roy, B.J. de; Beijerinck, F.; Pierlinck, J.
Bijzonderheden:
Bevat profieltekening van het Kanaal van St. Andries tussen de Maas en Waal, gelegen tussen de Rossemse Schaar en het fort fort St. Andries te Heerewaarden. In de tekening zijn afstands- en dieptepeilingen bijgeschreven. - Bevat notitie betreffende de breedte van het kanaal over de lijn A-B, evenals een notitie van J. Pierlinck betreffende de hoogte van het waterpeil op 1 december 1764. - Bijlage bij: resolutie van 29 december 1764.
Vorm:
1 profieltekening
Techniek:
Kopergravure
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: