Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Pijnackerx
beacon
26  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1351 [Kaart van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker, op de grens tussen Rijn..., 1621
Beschrijving:
[Kaart van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker op de grens tussen Rijnland en Delfland]
Datering:
1621
Bijzonderheden:
Oosten boven. - Bevat weergave van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker, met aanduiding van de omliggende wegen, watergangen en kunstwerken. - Bevat notities. - Bevat opschrift. - Behoort bij stukken van het proces tussen de besturen van Rijnland en Delfland over het toezicht op de vervening der landen onder Zegwaard, die uitwateren op Delfland, 1621. - Verso: bevat notitie dat de kaart een kopie is.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1506 [Kaart van de landen gelegen in de polder van Pijnacker, op de grensscheiding tussen Rijnland en ..., circa 1606
Beschrijving:
[Kaart van de landen gelegen in de polder van Pijnacker, op de grensscheiding tussen Rijnland en Delfland]
Datering:
circa 1606
Bijzonderheden:
Oosten boven. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen onder Zegwaard en Zoetermeer, maar gelegen in de polder van Pijnacker, langs de grensscheiding van Rijnland en Delfland (aangeduid met gele kleur). In- en omliggende wegen, watergangen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid en soms van een beschrijving voorzien. - Bevat notitie betreffende de schouw van de waterstaatswerken door de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en de polder Tedingerbroek onder Stompwijk.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3197 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Wassenaar - Stompwijk], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Wassenaar - Stompwijk]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4081 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Zoetermeer], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Zoetermeer]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Zoetermeer en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
30 x 41 cm
Oud nummer:
Atlas 4
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: