Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Katwijkx
beacon
363  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0145 [Plattegrond van een te stichten zoutwinningsbedrijf nabij de Binnensluis te Katwijk aan Zee], 1811
Beschrijving:
[Plattegrond van een te stichten zoutwinningsbedrijf nabij de Binnensluis te Katwijk aan Zee]
Datering:
1811
Vervaardiger:
Kros, Simon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 22 roeden = 223 mm. - Noornoordoosten boven. - Toegeschreven aan Simon Kros op grond van handschrift. - Bijlage bij: verzoekschrift van N. Bucaille uit Leiden betreffende het in pacht verkrijgen van het hoogheemraadschap van 70 roede2 grond ten noorden van het Uitwateringskanaal ter hoogte van het stoomgemaal en het stichten van een zoutwinningsbedrijf aldaar met de daarbij behorende voorzieningen.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:370
Techniek:
Handschrift
Formaat:
29 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0147 [Bovenaanzicht van het toezienershuis van Rijnland bij de Binnensluis te Katwijk], 1845
Beschrijving:
[Bovenaanzicht van het toezienershuis van Rijnland bij de Binnensluis te Katwijk]
Datering:
1845
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 6 ellen = 120 mm. - Toegeschreven aan Jan Kros op grond van handschrift. - Bevat weergave van de indeling van het toezienershuis te Katwijk. - Bijlage bij: brief van de opziener te Katwijk, K. Dubbeldam, d.d. 17 juni 1845 waarin hij dijkgraaf en hoogheemraden een voorstel doet om een keuken bij het huis aan te bouwen. - Het huis deed tevens dienst als vergaderplaats voor dijkgraaf en hoogheemraden.
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
circa 1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
28 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0148 [Zij- en bovenaanzichten van het toezienershuis van Rijnland bij de Binnensluis te Katwijk], 1845
Beschrijving:
[Zij- en bovenaanzichten van het toezienershuis van Rijnland bij de Binnensluis te Katwijk]
Datering:
1845
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 5 ellen = 99 mm. - Bevat doorsnede en weergave van de indeling van de te bouwen keuken bij het toezienershuis te Katwijk. - Bijlage bij: brief van de opziener te Katwijk, K. Dubbeldam, d.d. 17 juni 1845 waarin hij dijkgraaf en hoogheemraden een voorstel doet om een keuken bij het huis aan te bouwen. - Het huis deed tevens dienst als vergaderplaats voor dijkgraaf en hoogheemraden.
Vorm:
3 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
35 x 44 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1230 Tekening van de brug in de Zandlaan over het Additioneele Kanaal te Katwijk, 1870
Beschrijving:
Tekening van de brug in de Zandlaan over het Additioneele Kanaal te Karwijk
Datering:
1870
Bijzonderheden:
Bevat een zij- en bovenaanzicht, een voor- en achteraanzicht en een doorsnede van het landhoofd, een plattegrond van het metselwerk en een funderingsplan
Vorm:
4 aanzichttekeningen, 2 plattegronden en 1 doorsnede op 1 blad
Schaal:
1:50
Techniek:
Gekleurde pentekening op linnen geplakt
Formaat:
59,5 x 92,5 cm
Oud nummer:
I 43a
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen: