Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Hollandx
beacon
16  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4965 Theatrum Orbis Terrarum, sive, atlas novus, pars prima : Hollandia comitatus, 1645
Beschrijving:
Theatrum Orbis Terrarum, sive, atlas novus, pars prima : Hollandia comitatus
Datering:
1645
Bijzonderheden:
Schaalstok van 4 Hollandse mijlen = 82 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de provincie of het graafschap Holland. In het kader zijn Texel, Eierland, Vlieland en Terschelling afgebeeld in noordnoordwestelijke richting. - Bevat ledig cartouche. - Bevat schaalstok en opschrift in de cartouches. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Onderdeel van het eerste deel van de wereldatlas genaamd Theatrum Orbis Terrarum, sive, atlas novus of het toneel van de wereld, ofwel nieuwe atlas, uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu en Joan Willemsz. Blaeu.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:368.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
53 x 64 cm
Oud nummer:
Atlas 64
Drukker:
Willem Jansz. Blaeu
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Willem Jansz. en Joan Willemsz. Blaeu
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1766 Caerte van Noorthollant beghinnende van noortendt, zuijtwaerts up tot om Leijden toe, voorts stre..., 1778
Beschrijving:
Caerte van Noorthollant beghinnende van noortendt, zuijtwaerts up tot om Leijden toe, voorts streckende oostwaerts tot om Utrecht, weder noortwaerts up in de Zuijder Zee, met alle sijn steden, dorpen dijcken, weghen, wateren, ende vaerten, daer inne begrepen elcx na sijn. rechte gheleghenheijt : Vernieuwde kaart van Noordholland en West-Friesland, benevens het voornaamste gedeelte van Rhynland, en daar aan grenzende landen
Datering:
1778
Vervaardiger:
Jagen, Jan van
Bijzonderheden:
Schaalstok van één mijl = 68 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de provincie Holland, met aanduiding van de inliggende plaatsen, wegen en wateren. – Betreft een vernieuwde uitgave van een herdruk, die in 1608 als kopergravure door Harman Allartsz. van Warmenhuysen werd uitgegeven, van de oorspronkelijke houtgravure van Joost Jansz. Beeldsnijder of Bilhamer uit 1575, gemaakt in opdracht van de koning van Spanje. Van de eerste druk is geen exemplaar bekend. - Bevat een cartouche aan de rechterzijde, met enkele wapenschilden, een opschrift betreffende het opdragen van de kaart aan de Staten van Holland en West-Friesland door Harman Allartsz. van Warmenhuysen en Joannes le Francq van Berkhey, een register met namen van kwartieren en plaatsen, een legenda, een notitie betreffende de plaats Vroon, een kort versje betreffende de kaart en een verantwoording van Joost Iansz. Beeldsnijder over de oorspronkelijke uitgave van 31 juli 1575. - Bevat een cartouche aan onderzijde, met een vermelding over het verleende octrooi en de schaalstok, die is ingeklemd tussen de benen van de passer.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:90.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
98 x 70 cm
Oud nummer:
V 34
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Yntema en Tieboel
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5596 1692
Datering:
1692
Techniek:
Kopergravure
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1734 Caerte van Noorthollant beghinende van noortendt, zuijtwarts up tot om Leijden toe, voorts streck..., 1971
Beschrijving:
Caerte van Noorthollant beghinende van noortendt, zuijtwarts up tot om Leijden toe, voorts streckende oostwaerts tot om Utrecht, weder noortwarts up inde Zuijder Zee, met alle sijn steden, dorpen dijcken, weghen, wateren, ende vaerten, daerinne begrepen, elcx na sijne rechte gheleghentheijt
Datering:
1971
Vervaardiger:
Beeldsnijder (Bilhamer), Joost Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van één mijl = 72 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de provincie Holland, met aanduiding van de inliggende plaatsen, wegen en wateren. – Betreft een facsimile uitgave van een heruitgave van de oorspronkelijke houtgravure van Joost Jansz. Beeldsnijder of Bilhamer uit 1575, gemaakt in opdracht van de koning van Spanje, die in 1608 als kopergravure door Harman Allartsz. van Warmenhuysen werd uitgegeven. Van de eerste druk is geen exemplaar bekend. - Bevat een cartouche aan de rechterzijde, met enkele wapenschilden, een opschrift betreffende het opdragen van de kaart aan de Staten van Holland en West-Friesland door Harman Allartsz. van Warmenhuysen, een register met namen van kwartieren en plaatsen, een legenda, een notitie betreffende de plaats Vroon, een kort versje betreffende de kaart en een verantwoording van Joost Iansz. Beeldsnijder over de oorspronkelijke uitgave van 31 juli 1575. - Bevat een cartouche aan onderzijde, met een vermelding over het verleende octrooi en de schaalstok, die is ingeklemd tussen de benen van de passer. - Beschreven in: De kaart van Holland door Joost Jansz., 1575, opnieuw uitgegeven / A.J. Kölker.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:90.000
Techniek:
Kleurendruk
Formaat:
106 x 83 cm
Plaats van uitgave:
Purmerend
Uitgever:
Senefelder
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: