Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Harmelenx
beacon
24  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1993 [Kaart van de Rijn, met de daarlangs gelegen Heerweg, tussen Utrecht en Leiden: het gedeelte van ..., 1650
Beschrijving:
[Kaart van de Rijn, met de daarlangs gelegen Heerweg, tussen Utrecht en Leiden: het gedeelte van Utrecht tot Harmelen]
Datering:
1650
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 137 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van het verloop van de Rijn en de daarlangs gelegen Heerweg en de Lage Rijndijk, gelegen tussen Utrecht en Harmelen. De nummering langs de Heerweg loopt van 1 t/m 17. De huizen gelegen aan weerszijden van de Rijn zijn op de kaart aangeduid. Omliggende wegen, watergangen en kunstwerken zijn ook op de kaart aangeduid. - Kaart maakt deel uit van een uit 3 bladen bestaande kaart (A-1572, A-1630 en A-1993).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 194 cm
Oud nummer:
R 27a
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1572 [Kaart van de Rijn, met de daarlangs gelegen Heerweg, tussen Utrecht en Leiden: het gedeelte tuss..., 1650
Beschrijving:
[Kaart van de Rijn, met de daarlangs gelegen Heerweg, tussen Utrecht en Leiden: het gedeelte tussen Harmelen en Zwammerdam]
Datering:
1650
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 137 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van het verloop van de Rijn en de daarlangs gelegen Heerweg en de Lage Rijndijk, gelegen tussen Harmelen en Zwammerdam. De nummering langs de Heerweg loopt van 17 t/m 48. Op de kaart zijn de huizen, pannenbakkerijen en steenovens gelegen aan weerszijden van de Rijn aangeduid. Omliggende wegen, watergangen en kunstwerken zijn ook op de kaart aangeduid. - Kaart maakt deel uit van een uit 3 bladen bestaande kaart (A-1572, A-1630 en A-1993).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
65 x 296 cm
Oud nummer:
R 27b
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3196 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4079 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Oudewater - Montfoort], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Oudewater - Montfoort]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Oudewater, Montfoort en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
41 x 30 cm
Oud nummer:
Atlas 4
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: