Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Jacobswoudex
beacon
19  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3195 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Alphen aan den Rijn - Esselijkerwoude], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Alphen aan den Rijn - Esselijkerwoude]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2946 [Voor- en bovenaanzicht van een sluisdeur van de Bilderdammer Verlaten onder Vriesekoop], 1721
Beschrijving:
[Voor- en bovenaanzicht van een sluisdeur van de Bilderdammer Verlaten onder Vriesekoop]
Datering:
1721
Vervaardiger:
Velsen, Anthony
Bijzonderheden:
Schaalstok van 12 voet = 116 mm. - Bijlage bij: algemeen bestek van 05-04-1721 waarnaar in het vervolg onderhoud en reparatie aan de sluizen bij Bilderdam moet worden verricht, afgeschreven in het register van verbalen en bestekken door de landmeter Anthony Velsen
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:30
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40x32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2953 Profil van 't verbeteren van de Heere weg tussen Calslaagen e[n] Leymuyden volgens Cornelis Velse..., 1730
Beschrijving:
Profil van 't verbeteren van de Heere weg tussen Calslaagen e[n] Leymuyden volgens Cornelis Velsen zijne consideratie 16½ last pr. roe : Profil van 't verbeteren van de Heere weg tussen Calslaagen en Leymuyden volgens de laaste ciering en bestek bij Walraven en van Dieden opgestelt en 51 last pr. roe
Datering:
1730
Vervaardiger:
Velsen, Cornelis; Walraven, Maurits
Bijzonderheden:
Het profiel door Walraven is door Cornelis Velsen op deze tekening gekopieerd. - Schaalstok van 52 voet = 330 mm. - Bijlage bij: reactie van juli 1730 door Cornelis Velsen op het rapport van de landmeter bij het Hof van Holland Maurits Walraven en Willem van Dieden over de vraag op welke wijze circa 565 meter van de Heereweg tussen Kalslagen en Leimuiden beveiligd moet worden tegen afslag door het water van de Vriesekoopse Plas
Vorm:
2 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32x96 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2971 [Kaart van een deel van de noordelijke dijk van de Vriesekoopse polder], 1832
Beschrijving:
[Kaart van een deel van de noordelijke dijk van de Vriesekoopse polder]
Datering:
1832
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 180 roede = 161 mm. - Bijlage bij: conceptrapport van 03-03-1832 van de opziener/landmeter betreffende de vervallen staat van de dijk en voorstellen tot herstel daarvan
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
20x91 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: